Traineer berättar

Traineerna på inköpsenheten på ekonomiavdelningen berättar om varför de sökte sig just hit och hur det är att jobba här.

Lina Norman

Utbildning: Logistikprogrammet, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet

Varför sökte du till polisen och traineeprogrammet?

För mig är det viktigt att det jag gör känns meningsfullt och bidrar till samhället i någon form och därför kändes Polisen som ett väldigt naturligt val.

Polisen är en stor myndighet med en viktig samhällsfunktion och det är både givande och utvecklande att få vara en del av det arbetet.

Traineeprogrammet i sig såg jag som en väldigt bra möjlighet att få lära och utvecklas inom inköp.

Hur är det att vara trainee här?

Att vara trainee på polisen är lärorikt, spännande och roligt! Möjligheten att kombinera arbetet i våra respektive team med utbildningar och studiebesök både internt och externt skapar en bred förståelse både för polisen och för inköp i allmänhet.

Vill också lyfta att vi har blivit väldigt varmt välkomnade av kollegor som gärna svarar på frågor och hjälper till när det behövs.

Det bästa har varit just möjligheten att få kombinera de dagliga arbetsuppgifterna med andra utbildningar och studiebesök.

Vad har varit mest utmanande?

Något som är utmanande men på ett positivt sätt är att polisen är en stor myndighet med många verksamhetsområden och anställda, det tar därmed lite tid att lära känna organisationen men det är också väldigt roligt att det alltid finns något nytt att lära sig!

Vad vill du säga till den som funderar på att söka till polisens inköpsenhet?

Välkommen till oss! Här får du utvecklas inom inköp tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor och på samma gång göra nytta för samhället. Det händer också mycket på inköpsenheten just nu vilket är väldigt roligt! 


Andreas Holmer Medbo

Utbildning: BSc in Business Administration & MSc in Management från Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet

Varför sökte du till polisen och traineeprogrammet?

Jag sökte till polisens traineeprogram eftersom jag ville bidra med det jag kan för att få polisen att uppfylla sitt viktiga samhällsuppdrag. Man är även i en väldigt spännande föränderlig fas, inte bara inom polisen men även inom offentlig upphandling generellt.

Att vara med på den förändringsresan hos en stor myndighet, som är ständigt aktuell, är en spännande utmaning som jag vill ta mig an.

Det lockade eftersom jag såg det som en bra inkörsport till offentlig upphandling med många lärorika utbildningar och seminarier, samt möjlighet att knyta kontakter med många av de viktigaste intressenterna inom offentlig upphandling i Sverige.

Hur är det att vara trainee här?

Väldigt kul i och med att man snabbt blir involverad i många olika uppgifter på arbetsplatsen, och att det samtidigt förväntas av en att man visar framfötterna och är intresserad av att lära sig.

Även om det är första gången man genomför traineeprogrammet så finns det en tydlig struktur och vision. Det är även en bra balans mellan traineeuppgifter/utbildningar och arbetsuppgifter inom ens egna team på polisen vilket främjar ens utveckling.

Det som varit bäst är att man fått ett helhetsperspektiv samt möjlighet att knyta kontakter inom den offentliga sfären. Engagemanget från chefer och medarbetare att dela med sig av sina erfarenheter samt stötta mig i min utveckling har även varit inspirerande.

Vad har varit mest utmanande?

Jag tycker att det mest utmanande, och något man ständigt utvecklas inom, är att försöka förstå och balansera den interna organisationens behov med leverantörsmarknaden samt regelverket och att på så vis jobba mot att alltid göra bra affärer som gynnar samhället.

Vad har varit mest förvånande?

Jag hade initialt en tanke om att det skulle vara väldigt hierarkiskt oavsett inom vilken avdelning på polisen man arbetade på. Men även om det finns en strikt arbetsordning över vilka beslut som ska tas vart så har jag blivit positivt överraskad över hur mycket ansvar och förtroende man får.

Jag hade även en förväntan om att myndigheter samarbetade nära varandra när det kom till upphandling. Även om det finns starka samarbeten inom vissa områden så vill jag fortsätta utforska hur samarbeten mellan myndigheter hade kunnat förbättra den offentliga affären.

Vad vill du säga till den som funderar på att söka till polisens inköpsenhet?

Det är otroligt inspirerande att arbeta i en organisation som är ständigt aktuell och där man oavsett roll känner att man är en del av en vital samhällsfunktion.

Polisens inköpsenhet är just nu i en spännande förändringsresa som jag tror skulle locka individer som vill ta ett helhetsgrepp om strategiska inköpsfrågor.