Kontaktformulär och postadresser

Kontaktinformation till de sju polisregionerna, nationella avdelningar och andra delar av Polismyndigheten.

Kontakta din region

Kontakta polisregion Bergslagen

I Bergslagen ingår: Dalarnas, Värmlands och Örebro län.

Kontakta polisregion Mitt

I Mitt ingår: Gävleborgs, Uppsala och Västmanlands län.

Kontakta polisregion Nord

I Nord ingår: Jämtlands, Norrbottens, Västerbottens och Västernorrlands län.

Kontakta polisregion Stockholm

I Stockholm ingår: Stockholms län och Gotlands län. 

Kontakta polisregion Syd

I Syd ingår: Blekinge, Kalmar, Kronobergs och Skåne län.

Kontakta polisregion Väst

I Väst ingår: Hallands län och Västra Götalands län.

Kontakta polisregion Öst

I Öst ingår: Jönköpings, Södermanlands och Östergötlands län.

Kontakta Polismyndighetens nationella forensiska centrum (NFC)

NFC:s webbplats

E-post: registrator.nfc@polisen.se

Kontakta rikspolischefens kansli och nationella avdelningar

I de nationella avdelningarna ingår: ekonomiavdelningen, hr-avdelningen, it-avdelningen, kommunikationsavdelningen, Nationellt forensiskt centrum (NFC), Nationella operativa avdelningen (Noa) och Rättsavdelningen.

Kontakta rikspolischefens kansli och nationella avdelningar

Fakturaadress

Fakturor  till Polismyndigheten

Kontaktuppgifter för offentlig förvaltning och företag

Adresser för dig som arbetar i offentlig förvaltning, organisationer eller företag.

Kontaktuppgifter för offentlig förvaltning och företag

Kontakta Polismuseet

Polismuseets webbplats

Kontakta Tidningen Svensk Polis

Webbplats för tidningen Svensk Polis

E-post: tidningensvenskpolis@polisen.se

Kontakta Polismyndighetens bibliotek och kunskapstjänst

E-post: library@phs.police.se

Polismyndighetens bibliotek och kunskapstjänst

Till toppen