Dokumentation från webbinarier

Här finns samlad information från våra webbinarier.

Webbinarium

Spot on 18 november:

Målvakter används frekvent inom den organiserade brottsligheten och förekommer ofta vid avancerade penningtvättsupplägg. Målvaktsproblematiken drabbar både privatpersoner och företag och genererar stora kostnader för samhället. Hur skyddar man verksamheten mot målvakter och vilka är de vanligaste varningssignalerna? Detta är några av de frågeställningar som togs upp på Spot on! den 18 november.

Vad kännetecknar målvakter och hur känner man igen dem?

Att upptäcka kontomålvakter

Broschyr: Varningssignaler kopplade till målvakter

Spot on 7 juni:

Krypto och handel med NFT, Non-fungible token – vad är det och vilka är utmaningarna för att inte riskera att utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism?

Hur fungerar det med NFT?

Spot On NFTs - Konst på blockkedjan

Spot on 10 maj:

Varför är det så viktigt att anställda agerar visselblåsare och på vilket sätt är det värdefullt för verksamhetsutövare och tillsynsmyndigheter? Vad säger forskningen?

Penningtvätt och visselblåsare. Theo Nyreröd, forskare vid Brunel university, London

Why Whistleblowers are Key in the Detection of Money Laundering.. Stephen M Kohn, ordförande och grundare av National Whistleblower Center, Washington DC.

Stärkt skydd för visselblåsare och stärkt arbete mot penningtvätt – vad händer nu? Ulrik Åshuvud, ordförande i Transparency International Sverige.