Dokumentation från webbinarier

Här finns samlad information från våra webbinarier.

Webbinar

Hur kan man effektivisera arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism med hjälp av visselblåsare?

Dokument

Varför är det så viktigt att anställda agerar visselblåsare och på vilket sätt är det värdefullt för verksamhetsutövare och tillsynsmyndigheter? Vad säger forskningen?

Penningtvätt och visselblåsare. Theo Nyreröd, forskare vid Brunel university, London

Why Whistleblowers are Key in the Detection of Money Laundering.. Stephen M Kohn, ordförande och grundare av National Whistleblower Center, Washington DC.

Stärkt skydd för visselblåsare och stärkt arbete mot penningtvätt – vad händer nu? Ulrik Åshuvud, ordförande i Transparency International Sverige.