Dokumentation från webbinarier

Här finns samlad information från våra webbinarier.

Webbinarium

Spot on 19 april 2023:

Finansiering av terrorism medverkar till att hota demokratin och att undergräva säkerheten inom och utanför Sverige. Både myndigheter och verksamhetsutövare har en viktig roll i det förebyggande arbetet. Som verksamhetsutövare riskerar du att utnyttjas för finansiering av terrorism och därför ska du hålla dig uppdaterad om riskerna och om hur du kan skydda dig och din verksamhet. Hur ser det övergripande terrorhotet ut i Sverige idag och hur arbetar Säkerhetspolisen med att förebygga, förhindra och utreda finansiering av terrorism? Vad är terrorfinansiering och hur kan verksamhetsutövare och myndigheter gemensamt förebygga och förhindra detta? Och vad kan verksamhetsutövare tänka på vid rapportering av detta? Det är några av de frågeställningar som togs upp den 19 april på webbinariet Spot on!

Dokumentation från Säkerhetspolisen

Dokumentation från Brå

Inbjudan med program

Spot on 18 november:

Målvakter används frekvent inom den organiserade brottsligheten och förekommer ofta vid avancerade penningtvättsupplägg. Målvaktsproblematiken drabbar både privatpersoner och företag och genererar stora kostnader för samhället. Hur skyddar man verksamheten mot målvakter och vilka är de vanligaste varningssignalerna? Detta är några av de frågeställningar som togs upp på Spot on! den 18 november.

Vad kännetecknar målvakter och hur känner man igen dem?

Att upptäcka kontomålvakter

Broschyr: Varningssignaler kopplade till målvakter

Spot on 7 juni:

Krypto och handel med NFT, Non-fungible token – vad är det och vilka är utmaningarna för att inte riskera att utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism?

Hur fungerar det med NFT?

Spot On NFTs - Konst på blockkedjan

Spot on 10 maj:

Varför är det så viktigt att anställda agerar visselblåsare och på vilket sätt är det värdefullt för verksamhetsutövare och tillsynsmyndigheter? Vad säger forskningen?

Penningtvätt och visselblåsare. Theo Nyreröd, forskare vid Brunel university, London

Why Whistleblowers are Key in the Detection of Money Laundering.. Stephen M Kohn, ordförande och grundare av National Whistleblower Center, Washington DC.

Stärkt skydd för visselblåsare och stärkt arbete mot penningtvätt – vad händer nu? Ulrik Åshuvud, ordförande i Transparency International Sverige.