Sök

Dokumentation från webbinarier

Samlad information från webbinarier om penningtvätt och finansiering av terrorism.

Webbinarier

2024

Webbinarier Spot-on!

Spot-on! är en serie frukostwebbinarier som vi anordnar cirka 4 gånger per år. Målgruppen är verksamhetsutövare, branschorganisationer, ideella organisationer, Samordningsfunktionens medlemmar samt regeringskansliet. Syftet är att samtala och sprida kunskap och information om penningtvätt och finansiering av terrorism. 
Om du vill ha inbjudan till våra webbinarier och få annan information från Samordningsfunktionen kan du mejla e-postadress till: samordning-penningtvatt.terrorfinansiering@polisen.se


Spot-on! 9 april - Företag som brottsverktyg
Den 9 april anordnade Samordningsfunktionen ett webbinarium Spot-on! om Företag som brottsverktyg. Nedan hittar du dokumentation från webbinariet. 

Historikbolag (pdf, 170 kB) Vet du vem du gör affärer med? (pdf, 632 kB) Penningtvättskarusellen (pdf, 590 kB)

Filmat webbinarium om företag som brottsverktyg

2023

Penningtvättskonferensen 15 november 2023

Se inspelningar av delar av heldagskonferensen på Youtube:

Introduktion till konferensen

Del 1: Nya EU-regler på penningtvättområdet

Del 2: Risker i olika sektorer

Del 3: Näringspenningtvätt - straffbart risktagande vid förmedling av fastigheter

Del 4: Vad kan du göra? Har du koll på Bolagsverkets register?

Övrigt material:

Program för konferensen om penningtvätt den 15 november (pdf, 243 kB)

Nya EU-regler (pdf, 188 kB) NRA Sektorrisker (pdf, 713 kB) Näringspenningtvätt fastigheter (pdf, 778 kB) Bolagsverkets register (pdf, 293 kB)


Spot-on! 18 oktober om EU:s kommande penningtvättsregelverk:

Se inspelningen från webbinariet på Youtube:

Spot-on! Webbinarum om EU:s kommande penningtvättregelverk och dess effekter

Övrigt material:

Inbjudan Spot-on! nr 8 (pdf, 142 kB) Finansinspektionen - presentation 1 (pdf, 1 MB) Finansinspektionen - presentation 2 (pdf, 366 kB) Finanspolisen - presentation 3 (pdf, 540 kB) Bankföreningen - presentation 4 (pdf, 961 kB)Spot-on! 15 juni 2023:

Du som verksamhetsutövare är enligt penningtvättslagen skyldig att förebygga risken att utnyttjas som verktyg för brottslig verksamhet. Du ska avstå från att utföra transaktioner som utgör misstänkt penningtvätt eller finansiering av terrorism samt rapportera misstänkta transaktioner och aktiviteter till Finanspolisen.
Det här webbinariet vänder sig främst till verksamhetsutövare som står under Länsstyrelsens tillsyn och som omfattas av penningtvättslagen. Det gäller bland annat dig som driver verksamhet inom bokföring- eller revisionstjänster, som är oberoende jurist, skatterådgivare, bolagsbildare, företagsmäklare, som har kontorshotell eller postboxföretag.
Du som känner dina kunder väl, berörs verkligen du av dessa frågor? Behöver du verkligen skicka in misstankerapporter till Finanspolisen? Svaret är ja på båda frågor. Men vad ska du vara uppmärksam på och hur ska du rapportera? Vad är näringspenningtvätt och på vilket sätt riskerar du att göra dig skyldig till näringspenningtvätt? Det är några av de frågor som togs upp på webbinariet den 15 juni på Spot-on!

Länsstyrelsen - Spot-on! 15 juni (pdf, 2 MB) Finanspolisen - Spot-on! 15 juni (pdf, 353 kB) Inbjudan 15 juni till Spot-on! (pdf, 102 kB)


Spot-on! 19 april 2023:

Finansiering av terrorism medverkar till att hota demokratin och att undergräva säkerheten inom och utanför Sverige. Både myndigheter och verksamhetsutövare har en viktig roll i det förebyggande arbetet. Som verksamhetsutövare riskerar du att utnyttjas för finansiering av terrorism och därför ska du hålla dig uppdaterad om riskerna och om hur du kan skydda dig och din verksamhet. Hur ser det övergripande terrorhotet ut i Sverige idag och hur arbetar Säkerhetspolisen med att förebygga, förhindra och utreda finansiering av terrorism? Vad är terrorfinansiering och hur kan verksamhetsutövare och myndigheter gemensamt förebygga och förhindra detta? Och vad kan verksamhetsutövare tänka på vid rapportering av detta? Det är några av de frågeställningar som togs upp den 19 april på webbinariet Spot on!

Dokumentation från Säkerhetspolisen (pdf, 197 kB)

Dokumentation från Brå (pdf, 156 kB)

Inbjudan med program (pdf, 89 kB)


2022

 
Spot-on! 18 november:

Målvakter används frekvent inom den organiserade brottsligheten och förekommer ofta vid avancerade penningtvättsupplägg. Målvaktsproblematiken drabbar både privatpersoner och företag och genererar stora kostnader för samhället. Hur skyddar man verksamheten mot målvakter och vilka är de vanligaste varningssignalerna? Detta är några av de frågeställningar som togs upp på Spot on! den 18 november.

Vad kännetecknar målvakter och hur känner man igen dem? (pdf, 2 MB)

Att upptäcka kontomålvakter (pdf, 2 MB)

Broschyr: Varningssignaler kopplade till målvakter (pdf, 765 kB)Spot-on! 7 juni:

Krypto och handel med NFT, Non-fungible token – vad är det och vilka är utmaningarna för att inte riskera att utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism?

Hur fungerar det med NFT? (pdf, 1 MB)

Spot On NFTs - Konst på blockkedjan (pdf, 3 MB)Spot-on! 10 maj:

Varför är det så viktigt att anställda agerar visselblåsare och på vilket sätt är det värdefullt för verksamhetsutövare och tillsynsmyndigheter? Vad säger forskningen?

Penningtvätt och visselblåsare. (pdf, 616 kB)Theo Nyreröd, forskare vid Brunel university, London

Why Whistleblowers are Key in the Detection of Money Laundering. (pdf, 4 MB). Stephen M Kohn, ordförande och grundare av National Whistleblower Center, Washington DC.

Stärkt skydd för visselblåsare och stärkt arbete mot penningtvätt – vad händer nu? (pdf, 1 MB) Ulrik Åshuvud, ordförande i Transparency International Sverige.