Studentflak

Det är i normala fall inte tillåtet att färdas på flak eller släp. Men är vissa krav uppfyllda är det ändå tillåtet vid korta tillfälliga transporter, till exempel vid studentfirande eller karnevalståg. Anmäl färdväg till polisen i förväg.

För att det ska vara tillåtet att färdas på flak eller släp ska vissa krav vara uppfyllda.

Meddela polisen om färdväg

Det är viktigt att polisen känner till studentflaken eftersom de ofta påverkar framkomligheten på vägar och gator. Det är också viktigt att arrangemangen sker under ordnade och säkra former, så att ingen kommer till skada.

Meddela polisen:

 • Färdväg (var resan startar samt slutmål)
 • Datum och tidpunkt
 • Slag av fordon
 • Registernummer på fordonet
 • Antal deltagare
 • Ansvarig för transporten och telefonnummer till denne
 • Skoltillhörighet

Är flera fordon inblandade kan du anmäla det vid samma tillfälle. I vissa regioner gör polisen säkerhetskontroller av studentflak.

Mejla färdväg och övrig information till polisen i din region. Skriv studentflak i ämnesraden. Tänk på att meddela polisen i god tid!

Bergslagen (Dalarna, Värmland, Örebro)

E-post: registrator.bergslagen@polisen.se

Mitt (Gävleborg, Uppsala, Västmanland)

E-post: registrator.mitt@polisen.se

Nord (Jämtland, Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland)

E-post: registrator.nord@polisen.se

Stockholm (Stockholm, Gotland)

E-post: registrator.stockholm@polisen.se

Syd (Blekinge, Kalmar län, Kronoberg, Skåne)

E-post: registrator.syd@polisen.se

Väst (Halland, Västra Götaland)

E-post: registrator.vast@polisen.se

Öst (Jönköping, Södermanland, Östergötland)

E-post: registrator.ost@polisen.se

Tänk på

 • passagerarnas antal och så att de är placerade så att det inte kan uppstå någon fara
 • att ha hållfasta skyddsräcken, som är minst 110 cm höga
 • att säten eller bänkar ska sitta fast
 • att utrymmet för passagerarna inte får ha farliga ojämnheter, utskjutande delar eller skarpa kanter som kan öka risken för skador på passagerarna.
 • att en direkt kontakt mellan passagerarna och föraren ska ske genom ett tillförlitligt kommunikationssystem. Om mobiltelefon används måste samtalet vara uppkopplat under hela färden.
 • att inte köra fortare än 20 km/h och bara en kortare sträcka. Endast köra på vägar där hastighetsbegränsningen är högst 70 km/h.
 • att om transporten sker på släpfordon ska detta var kopplat till dragfordonet på ett trafiksäkert sätt
 • att föraren ska ha fyllt 21 och ha körkort med rätt behörighet sedan två år. Om traktor med släp ska framföras, behövs lägst behörighet B sedan 2 år
 • att polisen i förväg ska meddelas om färdväg och tidpunkt.
 • att om någon av ovanstående förutsättningar inte är uppfyllda gäller grundreglerna: man får inte transportera personer på ett släpfordon som inte har genomgått lämplighetsbesiktning för personbefordran. Polisen får i så fall hindra fortsatt färd.

Två flakvärdar rekommenderas

På grund av att det 2014 skedde många allvarliga olyckor vädjar polisen till er som ska köra fordon och vara flakvärdar att ha tät kontakt med varandra. Polisen rekommenderar att det finns en flakvärd fram och en bak för att ha möjlighet att kunna överblicka studenterna. Ni måste vara uppmärksamma på flakaktiviteten så att farliga situationer inte uppstår.

Säker student - tips och råd från polisen (pdf öppnas i eget fönster)

Regler för studentflak och karnevalståg på Transportstyrelsens webbplats

112 vid larm
114 14 övriga ärenden