Viltolyckor

Ta varningsmärken för vilt på allvar. Var särskilt uppmärksam under gryning och skymning.

Renar på väg i norrland.Under hösten när många jägare och bärplockare är i skogen ökar också risken att vilda djur söker sig till vägarna.

Anmäl viltolyckor till polisen

Enligt jaktförordningen är den som kört på vissa djur skyldig att göra en polisanmälan och att märka ut platsen där olyckan skett. Skyldigheten gäller älg, rådjur, hjort, vildsvin, björn, varg, järv, lo, utter, örn och mufflonfår. Att inte anmäla en viltolycka är straffbart och kan ge böter.

Du måste göra en anmälan till polisen även om djuret inte är synbart skadat.

Förfölj eller spåra inte ett skadat djur själv. Polisen kontaktar en jägare med särskild kompetens för att spåra det påkörda djuret.

Vid polisanmälan av en viltolycka ska du uppge:

  • Dina person- och fordonsuppgifter
  • Var olycksplatsen är, ort, vägnummer och kännemärken (om möjligt ange GPS-position)
  • Vilken typ av djur som är inblandat, om det finns kvar på platsen eller i vilken riktning det försvunnit.

Markera olycksplatsen

Det finns en speciell markeringsremsa som kan användas för att markera platsen där djuret ligger eller där det lämnat platsen. Om du inte har någon markeringsremsa kan du märka ut platsen med något annat som är väl synligt, till exempel en plastpåse eller en halsduk.

Beställ markeringsremsa från Nationella viltolycksrådet.

Eftersöksjägare skickas till olycksplatsen

När polisen får besked om en viltolycka görs en bedömning och en kontaktperson från Nationella viltolycksrådet (NVR) kontaktas och rings ut till olycksplatsen. Kontaktpersonen har god lokalkännedom och ser till att ett eventuellt eftersök påbörjas för att minska djurets lidande. Polisen skickas till olycksplatsen i alla de fall en personskada har inträffat.

Polisen och jägarna sammanställer sedan resultaten och statistikuppgifter som sedan ligger till grund för framtida forskning och trafiksäkerhetsarbetet på våra vägar.

Nationella Viltolycksrådets webbplats

 

112 vid larm
114 14 övriga ärenden