Viltolyckor

Fakta om viltolyckor och information om vilka regler som gäller om du råkat ut för eller upptäcker en viltolycka.

Renar på väg i norrland.Ta viltvarningar på allvar

Ta varningsmärken för vilt på allvar. Var särskilt uppmärksam under gryning och skymning. Under hösten när många jägare och bärplockare är i skogen ökar också risken att vilda djur söker sig till vägarna.

Skyldig att göra en polisanmälan

Enligt jaktförordningen är den som kört på vissa djur skyldig att göra en polisanmälan och att märka ut platsen där olyckan skett. Skyldigheten gäller älg, rådjur, hjort, vildsvin, björn, varg, järv, lo, utter, örn och mufflonfår.

Förfölj eller spåra inte ett skadat djur själv. Polisen kontaktar en jägare med särskild kompetens för att spåra det påkörda djuret.

Anmäl till polisen

Du måste göra en anmälan till polisen även om djuret du sammanstött med inte är synbart skadat. Att inte anmäla en viltolycka med ovan nämnda djur är straffbart och kan ge böter.

Vid polisanmälan av en viltolycka ska du uppge:

  • Dina person- och fordonsuppgifter
  • Var olycksplatsen är, ort, vägnummer och kännemärken (om möjligt ange GPS-position)
  • Vilken typ av djur som är inblandat, om det finns kvar på platsen eller i vilken riktning det försvunnit

Markera olycksplatsen

Det finns en speciell markeringsremsa som kan användas för att markera platsen där djuret ligger eller där det lämnat platsen. Den delas bland annat ut på bilprovningsstationer och finns i en del nya bilar. Markeringsremsan kan beställas från Nationella viltolycksrådet.

Om du inte har någon markeringsremsa kan du märka ut platsen med något annat som är väl synligt, till exempel en plastpåse eller en halsduk.

Eftersöksjägare skickas till olycksplatsen

När polisen får besked om en viltolycka görs en bedömning och en kontaktperson från Nationella viltolycksrådet (NVR) kontaktas och rings ut till olycksplatsen. Kontaktpersonen har god lokalkännedom och ser till att ett eventuellt eftersök påbörjas för att minska djurets lidande. Polisen skickas till olycksplatsen i alla de fall en personskada har inträffat.

Polisen och jägarna sammanställer sedan resultaten och statistikuppgifter som sedan ligger till grund för framtida forskning och trafiksäkerhetsarbetet på våra vägar.

Mer information

  • Regionala viltolycksråd
    Lokal förankring och kunskap samt kontaktpersoner. Nationella viltolycksrådets webbplats.
  • Nationella Viltolycksrådet
    Nationella Viltolycksrådet är ett nationellt samarbetsorgan för frågor som rör viltolyckor. Du hittar bland annat viltolycksstatistik på webbplatsen.

Film

Filmen Hur djur gör tar bland annat upp vilka djur som är vanligast och när de är mest aktiva. Exempelvis får du veta att rådjuret är mest förekommande i olycksstatistiken och att vildsvin blivit ett stort problem. Du kan även se vad du ska göra om du kör på ett djur.

112 vid larm
114 14 övriga ärenden