Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Polismyndighetens organisation

Polismyndigheten är en enrådsmyndighet, och leds av en chef som inför regeringen ensam bär ansvaret för myndighetens verksamhet. Det är regeringen som utser rikspolischefen.

Totalt består myndigheten av knappt 30 000 medarbetare.

Organisationsschema (pdf)

Karta över regioner och polisområden (pdf)

Rikspolischefen

Rikspolischef sedan den 15 februari 2018 är Anders Thornberg.

Stabschef är Christina Weihe.

Rikspolischefens kansli

Rikspolischefens kansli ska svara för stöd och strategisk rådgivning till rikspolischefen.

Chefen för rikspolischefens kansli är Eva Årestad Radner.

Polisregioner

De sju polisregionerna har helhetsansvar för polisverksamheten inom ett angivet geografiskt område. Ansvaret omfattar bland annat utredningsverksamhet, brottsförebyggande verksamhet och service. Arbetet i regionen leds av en regionpolischef.

Polisregion Bergslagen

Polisregionen består av Dalarna, Värmland och Örebro län. Huvudort för polisregion Bergslagen är Örebro. Regionpolischef är Dan Persson och biträdande regionpolischef är Niclas Hallgren.

Polisregion Mitt

Polisregion Mitt består av Gävleborgs län, Uppsala län och Västmanlands län. Huvudort för polisregion Mitt är Uppsala. Regionpolischef är Carin Götblad och tf biträdande regionpolischef är Mattias Fällström.

Polisregion Nord

Polisregion Nord består av Jämtland, Norrbotten, Västerbotten och Västernorrlands län. Huvudort för polisregion Nord är Umeå.

Regionpolischef är Micael Säll Lindahl och som tillförordnad biträdande regionpolischef Lars Wahlberg. 

Polisregion Stockholm

Polisregion Stockholm består av Stockholms län och Gotland. I region Stockholm finns fyra polisområden: PO Stockholm nord, PO Stockholm city, PO Stockholms syd och PO Gotland. Stockholm är huvudort för polisregionen.

Regionpolischef är Ulf Johansson och biträdande regionpolischef är Pia Sjunnegård-Dahlbom.

Polisregion Syd

Polisregion Syd består av Blekinge, Kalmar, Kronobergs och Skåne län. Huvudort för polisregion Syd är Malmö. Polisregion Syd är indelad i fem polisområden: Malmö, nordvästra Skåne, Blekinge nordöstra Skåne, Kalmar Kronoberg och södra Skåne.

Regionpolischef är Carina Persson. Biträdande regionpolischef är Jarl Holmström.

Polisregion Väst

Polisregion Väst består av Hallands och Västra Götalands län. I regionen finns fem polisområden: Fyrbodal, Halland, Skaraborg, Storgöteborg och Älvsborg. Polisregionens huvudort är Göteborg.

Regionpolischef är Klas Johansson. Biträdande regionpolischef är Robert Karlsson.

Polisregion Öst

Polisregion Öst består av Jönköpings län, Södermanlands län och Östergötlands län. Huvudort för polisregion Öst är Linköping. 

Tf regionpolischef är Torbjörn Johansson. 

Nationella avdelningar

De nationella avdelningarna ska tillgodose verksamhetens och ledningens behov av strategisk styrning, verksamhetsnära stöd och stöd av mer administrativ karaktär.  

Ekonomiavdelningen

Ekonomiavdelningen ansvarar för Polismyndighetens finansiella styrning inklusive miljöledning och verksamheten som bedrivs vid ekonomienheterna inom polisregioner och avdelningar. Ekonomiavdelningen ansvarar också för verksamhetsstyrning och analys samt för lokalförsörjning, inköpsverksamhet och service (fordonsservice och lokalvård) för myndigheten.

Tf chef för ekonomiavdelningen är Caroline Viper. 

HR-avdelningen

HR-avdelningen stödjer hela Polismyndigheten inom områdena kompetensförsörjning, kompetensutveckling, chefs- och medarbetarskap, arbetsgivarutveckling, förhandling samt arbetsmiljö.

Tf chef för HR-avdelningen är Ulrika Herbst. 

It-avdelningen

It-avdelningen ansvarar för att utveckla, förvalta och sköta driften av Polismyndighetens it-system och it-infrastruktur. It-avdelningen samverkar i tekniska frågor med andra rättsvårdande myndigheter och bidrar aktivt till det rättsvårdande arbetet inom EU.

It-chef är Tomas Landeström. 

Kommunikationsavdelningen

Kommunikationsavdelningen ansvarar för att styra och samordna Polismyndighetens kommunikationsarbete och fungerar som ett kommunikationsstöd åt hela myndigheten. I avdelningen ingår de regionala enheterna Kommunikation Nord, Syd, Öst, Väst, Mitt, Bergslagen och Stockholm.

Carola Määtä är kommunikationsdirektör.

Nationellt forensiskt centrum (NFC)

Nationellt forensiskt centrum (tidigare SKL, Statens kriminaltekniska laboratorium) ansvarar för hela den forensiska verksamheten inom
Polismyndigheten.

Helena Trolläng är avdelningschef. 

Nationellt forensiskt centrums webbplats

Nationella operativa avdelningen (NOA)

Noa ska inrikta och leda polisverksamheten nationellt och internationellt samt stödja polisregionerna i olika typer av verksamheter.

Chef för Noa är Mats Löfving.  

Rättsavdelningen

Rättsavdelningen ansvarar för den rättsliga styrningen och det juridiska stödet i hela Polismyndigheten, både i det nationella som internationella arbetet.

Chef för rättsavdelningen är Martin Valfridsson.

Internrevision, tillsyn och särskilda utredningar

Vid Polismyndigheten finns både en funktion för tillsyn och en enhet för internrevision som är fristående organisatoriska enheter placerad direkt under rikspolischefen. Internrevisionens uppdrag är att granska och lämna förslag till förbättringar av myndighetens process för intern styrning och kontroll.

Tillsynsfunktionen gör inspektioner. Tillsynsfunktionen inspekterar bland annat rättssäkerhetsfrågor, tillämpningen av polisiära och administrativa arbetsmetoder samt granskar omständigheter och händelser.

Tillsynsfunktionen

Avdelningen Särskilda utredningar utreder anmälningar mot anställda inom Polismyndigheten. SU utreder även ärenden som rör anmälningar mot bland annat åklagare, polisstuderande och arrestvakter.

Särskilda utredningar

Till toppen