JavaScript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Polismyndighetens organisation

Polismyndigheten är en enrådsmyndighet, och leds av en chef som inför regeringen ensam bär ansvaret för myndighetens verksamhet. Det är regeringen som utser rikspolischefen.

Totalt består myndigheten av knappt 30 000 medarbetare.

Organisationsschema

Rikspolischefen

Rikspolischef sedan den 15 februari 2018 är Anders Thornberg.

Rikspolischefens kansli

Rikspolischefens kansli ska svara för stöd och strategisk rådgivning till rikspolischefen.

Polisregioner

De sju polisregionerna har helhetsansvar för polisverksamheten inom ett angivet geografiskt område. Ansvaret omfattar bland annat utredningsverksamhet, brottsförebyggande verksamhet och service. Arbetet i regionen leds av en regionpolischef.

Polisregion Bergslagen

Polisregionen består av Dalarna, Värmland och Örebro län. Huvudort för polisregion Bergslagen är Örebro. Regionpolischef är Dan Persson och biträdande regionpolischef är Åsa Palmqvist.

Polisregion Mitt

Polisregion Mitt består av Gävleborgs län, Uppsala län och Västmanlands län. Huvudort för polisregion Mitt är Uppsala. Regionpolischef är Carin Götblad och biträdande regionpolischef är Michael Fetz.

Polisregion Nord

Polisregion Nord består av Jämtland, Norrbotten, Västerbotten och Västernorrlands län. Huvudort för polisregion Nord är Umeå.

Tillförordnad regionpolischef är Micael Säll Lindahl och som tillförordnad biträdande regionpolischef Lars Wahlberg. 

Polisregion Stockholm

Polisregion Stockholm består av Stockholms län och Gotland. I region Stockholm finns fyra polisområden: PO Stockholm nord, PO Stockholm city, PO Stockholms syd och PO Gotland. Stockholm är huvudort för polisregionen.

Regionpolischef är Ulf Johansson och biträdande regionpolischef är Pia Sjunnegård-Dahlbom.

Polisregion Syd

Polisregion Syd består av Blekinge, Kalmar, Kronobergs och Skåne län. Huvudort för polisregion Syd är Malmö. Polisregion Syd är indelad i fem polisområden: Malmö, nordvästra Skåne, sydvästra Götaland, sydöstra Götaland och södra Skåne.

Regionpolischef är Carina Persson. Biträdande regionpolischef är Jarl Holmström. 

Polisregion Väst

Polisregion Väst består av Hallands och Västra Götalands län. I regionen finns fem polisområden: Fyrbodal, Halland, Skaraborg, Storgöteborg och Älvsborg. Polisregionens huvudort är Göteborg.

Tillförordnad regionpolischef är Klas Johansson.

Polisregion Öst

Polisregion Öst består av Jönköpings län, Södermanlands län och Östergötlands län. Huvudort för polisregion Öst är Linköping. 

Regionpolischef är Ulrika Herbst och biträdande regionpolischef är Torbjörn Johansson. 

Nationella operativa avdelningen (NOA)

Noa ska inrikta och leda polisverksamheten nationellt och internationellt samt stödja polisregionerna i olika typer av verksamheter.

Gemensamma avdelningar

De fem gemensamma avdelningarna ska tillgodose verksamhetens och ledningens behov av strategisk styrning, verksamhetsnära stöd och stöd av mer administrativ karaktär. 

  • it-avdelningen
  • rättsavdelningen
  • ekonomiavdelningen
  • hr-avdelningen
  • kommunikationsavdelningen

Internrevision och särskilda utredningar

Vid Polismyndigheten finns även internrevisionen som är en fristående organisatorisk enhet, placerad direkt under rikspolischefen. Internrevisionens uppdrag är att granska och lämna förslag till förbättringar av myndighetens process för intern styrning och kontroll.

Avdelningen Särskilda utredningar utreder anmälningar mot anställda inom Polismyndigheten. SU utreder även ärenden som rör anmälningar mot bland annat åklagare, polisstuderande och arrestvakter.

Särskilda utredningar

Nationellt forensiskt centrum (NFC)

Nationellt forensiskt centrum (tidigare SKL, Statens kriminaltekniska laboratorium) ansvarar för hela den forensiska verksamheten inom
Polismyndigheten.

Nationellt forensiskt centrums webbplats

Till toppen