Sök
Stäng Meny

Vattenskotrar

Du som kör vattenskoter har lika stort ansvar som övriga sjötrafikanter att följa de regler som finns och att känna till vilka regler som gäller där du kör.

Förarbevis

Från 1 maj 2022 krävs förarbevis för att köra vattenskoter. Du måste ha fyllt 15 år för att gå utbildningen som ger förarbevis.

Till Transportstyrelsen

Vattenskoterförordningen

Reglerna om att köra vattenskoter finns i förordning om användning av vattenskoter. Där står det att vattenskoterkörning endast är tillåtet i allmänna farleder och i områden där Länsstyrelsen beslutat om undantag från det generella förbudet. Vattenskoterförordningens giltighet har ifrågasatts genom en dom från EU-domstolen vilket gör att det idag inte bedrivs någon tillsyn utifrån reglerna i förordningen. Däremot har du som kör vattenskoter ansvar för att följa sjölagen och de sjövägsregler som gäller. I de fall då det inte görs utför Sjöpolisen åtgärder på samma sätt som mot andra fartyg.

Ordningsböter för onödig körning

Riksåklagaren har beslutat att polisen från den 1 juli 2021 ska kunna ge ordningsböter på plats för störande och onödig vattenskoterkörning. Bötesbeloppet är på 1500 kronor.

Polisens roll

Polisen ansvarar bland annat för att förebygga och ingripa mot sjöfylleri, fartöverträdelser och utreda sjöfartsolyckor. 
Sjöpolisens uppgifter

Från 1 maj 2022 krävs förarbevis för att köra vattenskoter. Den som har förarbevis ska kunna uppvisa det, samt giltig legitimaiton vid eventuell poliskontroll.

SFS 2022:288, på Svensk författningssamlings webbplats

Några av orsakerna till vattenskoterolyckor är att förare överskattar sin körförmåga, kör för fort eller är alkoholpåverkade. Det händer också att vattenskotrar kör in i varandra eller att man får ett kast i en våg och gör sig illa på skotern eller kastas i vattnet.

Kör vattenskoter på ett säkert sätt

Här är några råd att följa för en säker vattenskotertur:

  • Ha flytväst och hjälm. Vatten blir stenhårt om du välter i hög fart.
  • Kör aldrig onykter och följ sjövägsreglerna – sjölagen gäller även för vattenskotrar.
  • Använd alltid ”dödmansgrepp” på ett korrekt sätt, om du ramlar i vattnet ska motorn stängas av.
  • Ta hänsyn till miljö och kör inte din vattenskoter inom skyddsområden.