Sök
Stäng Meny

Internrevisionen

Internrevisionen granskar och lämnar förslag till förbättringar av myndighetens process för intern styrning och kontroll.

Internrevisionen är en fristående enhet direkt underställd rikspolischefen. Rikspolischefen beslutar om en revisionsplan som listar vilka områden och verksamheter som ska granskas. Revisionsplanen tas fram utifrån de riskanalyser som internrevisionen gör.

Utifrån granskningen lämnar internrevisionen rekommendationer och berörd verksamhet tar fram förslag på förbättrande åtgärder. Resultatet av granskningarna, rekommendationerna och rikspolischefens beslut om åtgärder redovisas i revisionsrapporter.

Internrevisionens rapporter

 • Granskning av kompetensförsörjning

  07 juni 14.59

  Syftet med granskningen har varit att bedöma myndighetens vidtagna åtgärder för att klara polisens mål för kompetensförsörjning fram till och med 2024 samt planerade åtgärder för kompetensförsörjningen i ett längre tidsperspektiv.

  Dokumentet

  Granskning av kompetensförsörjning.pdf (pdf, 2 MB)
 • Internrevisionens årsrapport 2021

  25 maj 11.30

  Internrevisionen stödjer Polismyndigheten i arbetet med att öka tryggheten och minska brottsligheten genom att granska och lämna förslag till förbättringar av myndighetens process för intern styrning och kontroll.

  Dokumentet

  Internrevisionen årsrapport 2021 (pdf, 652 kB)
 • Granskning av nationell ledning av styrning av gränspolisverksamheten

  27 april 13.20

  Internrevisionen slår ned på sju punkter när det gäller den nationella ledningen och styrningen av gränspolisverksamheten. Granskningen, som genomfördes i februari 2022, har lett till flera åtgärder.

  Dokumentet

  Granskning av nationell ledning av styrning av gränspolisverksamheten.pdf (pdf, 3 MB)