Sök

Internrevisionen

Internrevisionen granskar och lämnar förslag till förbättringar av myndighetens process för intern styrning och kontroll.

Internrevisionen är en fristående enhet direkt underställd rikspolischefen. Rikspolischefen beslutar om en revisionsplan som listar vilka områden och verksamheter som ska granskas. Revisionsplanen tas fram utifrån de riskanalyser som internrevisionen gör.

Utifrån granskningen lämnar internrevisionen rekommendationer och berörd verksamhet tar fram förslag på förbättrande åtgärder. Resultatet av granskningarna, rekommendationerna och rikspolischefens beslut om åtgärder redovisas i revisionsrapporter.

Internrevisionens rapporter

 • Granskning av polisens informationssäkerhetsarbete

  10 december 16.28

  Granskning av Polismyndighetens informationssäkerhetsarbete. Internrevisionen 2018-11-28.

  Dokumentet

  Granskning av polisens informationssäkerhetsarbete.pdf (pdf, 240 kB)
 • Granskning av reformen och omorganisationen - Medarbetardriven verksamhets- och aktivitetsplanering

  08 november 14.09

  Internrevisionen har granskat Polismyndighetens genomförande av reformen och omorganisationen med fokus på medarbetardriven verksamhets- och aktivitetsplanering. Granskningen har inriktats på polisens kärnverksamhet och besök har genomförts i tre regioner

  Dokumentet

  Granskning av reformen och omorganisationen.pdf (pdf, 2 MB)
 • Granskning av hanteringen av tipspengar

  03 juli 14.05

  Internrevisionen har i enlighet med revisionsplanen granskat polismyndighetens hantering av tipspengar med syfte att bedöma om hanteringen följer aktuella riktlinjer och rutiner.

  Dokumentet

  Granskning av hanteringen av tipspengar.pdf (pdf, 289 kB)