Pass och nationellt id-kort

Du som är svensk medborgare kan ansöka om pass eller nationellt id-kort hos polisen. Du behöver boka tid och personligen komma till passexpeditionen med en giltig id-handling.

Ansök om pass och nationellt id-kort

Boka tid på passexpedition

Du behöver boka ditt besök för att ansöka om pass och nationellt id-kort. 

Det är viktigt att du avbokar tiden om du inte kan komma. Du avbokar tiden genom att ange bokningsnummer och e-postadress i tidsbokningen.

Boka/avboka tid för pass och nationellt id-kort

På passexpeditionen

Du behöver ha med dig giltig id-handling till passexpeditionen. Om du saknar giltig id-handling kan du ta med dig någon som intygar din identitet, förutsatt att hen är godkänd intygsgivare. Intygsgivaren behöver visa upp giltig id-handling.

En handläggare tar ett foto på dig samt tar ditt fingeravtryck. Du ska inte ha med ett eget foto.

Du kan välja på vilken passexpedition i Sverige du vill hämta ut ditt pass eller nationella id-kort. Du har ingen möjlighet att ändra ditt val efteråt.

Avgift

  • Pass 350 kronor
  • Nationellt id-kort 400 kronor

Du betalar avgiften på passexpeditonen när du ansöker, helst med betalkort eller kreditkort.

Leveranstid

Efter att din ansökan har blivit godkänd tar det cirka sex arbetsdagar för passet eller det nationella id-kortet att levereras till vald passexpedition. Vi kan inte garantera leveranstiden.

Så går ansökan till - se filmen

I filmen kan du se hur det går till att boka tid för pass eller nationellt id-kort och besöka passexpeditionen.

Passport and National ID card – this is how you apply

Pass och nationellt id-kort för barn under 18 år

Barn och unga under 18 år måste personligen komma till passexpeditionen för att ansöka om sitt pass och nationellt id-kort. Vårdnadshavares medgivande krävs alltid och lämnas på en särskild blankett.

Pass och nationellt id-kort för barn och ungdomar.

Hämta pass eller nationellt id-kort

När passet eller det nationella id-kortet är färdigt får du ett sms eller mejl, beroende på vad du valde när du ansökte. Du måste komma personligen till passexpeditionen för att hämta det. Det finns ingen tidsbokning, utan det är drop-in som gäller.

Passet eller id-kortet ligger kvar på passexpeditionen i tre månader. Om du är sjuk och inte hinner hämta ut det i tid, kan du kontakta din lokala passexpedition genom att ringa 114 14 och meddela att du önskar hämta ut det senare.

Hämta färdigt pass eller nationellt id-kort

Provisoriskt pass

Om du inte hinner ansöka om ett vanligt pass innan resan, kan du ansöka om ett provisoriskt pass. Passet gäller endast för den specifika resan. Du kan ansöka tidigast 72 timmar innan avresa. 

Provisoriskt pass

För dig som bor utomlands

Du är alltid skyldig att styrka ditt svenska medborgarskap. Om du behöver komplettera din ansökan med handlingar till styrkande av din identitet eller medborgarskap ska de visas upp i original eller genom vidimerad kopia av original.

Blankett - Underlag för utredning av svenskt medborgarskap (fylls i digitalt)

Blankett - Underlag för utredning av svenskt medborgarskap (skrivs ut)

Ändringar i passlagstiftningen 1 juli

Den 1 juli infördes flera ändringar i passlagstiftningen för att skydda barn mot hedersrelaterad brottslighet.

Om socialtjänsten bedömer att det finns en påtaglig risk att ett barn kommer lämna Sverige för att ingå äktenskap eller könsstympas ska förvaltningsdomstol eller, i brådskande fall, en kommunal nämnd fatta beslut om att barnet ska få ett utreseförbud eller ett tillfälligt utreseförbud. Ett barn behöver inte vara svensk medborgare för att ett utreseförbud ska kunna utfärdas.

Domstolarna/nämnderna ska genast skicka sina beslut till Polismyndigheten som kommer registrera utreseförbudet. Beslutet skickas till registrator.kansli@polisen.se

Utreseförbudet innebär att barnet inte kan få ett pass. I de fall då barnet har ett giltigt pass kommer Polismyndigheten återkalla passet (spärra passet).