Sök tillstånd för allmän sammankomst

Du behöver tillstånd för att samla människor till en allmän sammankomst, som en demonstration eller en konsert.

För att en sammankomst ska räknas som allmän krävs att den anordnas för allmänheten eller att allmänheten har tillträde till den. 

Exempel på sammankomster som kräver tillstånd

  • Demonstrationer, manifestationer och opinionsyttringar
  • Sammankomster för religionsutövning
  • Valborgsmässofirande (Om arrangemanget är mer nöjesbetonat med tävlingar, marknader och annat räknas firandet i stället som offentlig tillställning.)
  • Konserter, musikevenemang och teater.

Konserter och musikevenemang inomhus kräver inget tillstånd, men du ska göra en anmälan i förväg om det är ett arrangemang för allmänheten. Anmälan kostar inget. Använd blanketten Sök tillstånd för konsert, musikevenemang längre ned på sidan. 

För gatumusik måste du kontrollera med din kommun vad som gäller.

Var ute i god tid när du söker tillstånd 

Ansökningar om allmän sammankomst kan ofta behöva skickas på remiss (förfrågan om synpunkter) till kommunen eller andra berörda myndigheter. 

Vår och sommar är det många som söker samtidigt och det tar längre tid att få ett besked. Har vi fått din ansökan för sent kan det hända att vi avvisar den.

En komplett ansökan ger dig snabbare besked

Om du fyllt i alla uppgifter och skickat med alla dokument kan du få ett besked snabbare. 

Gör så här:

1. Fyll i blanketten

Sök tillstånd för allmän sammankomst (blankett att fylla i digitalt)

Sök tillstånd för allmän sammankomst (blankett att skriva ut och fylla i för hand)

Konsert och musikevenemang:

Sök tillstånd för konsert, musikevenemang (blankett att fylla i digitalt)

Sök tillstånd för konsert, musikevenemang (blankett att skriva ut och fylla i för hand)

Tänk på att få med följande i din ansökan:

  • Adress för sammankomsten.
  •  Kartskiss eller karta. Om du vill ställa upp ett bord, tält eller annat ska det finnas med på skissen eller kartan med placering och mått.
  • Antal personer du tror kommer att samlas.
  • Vid större tillställningar där en stor mängd personer kan tänkas samlas måste du skicka med en säkerhetsplan med din ansökan. 

Om du använder en blankett som ska fyllas i digitalt på skärmen behöver du först spara den på din dator. Fyll sedan i blanketten och spar den igen. 

2. Skicka blanketten

Skicka blanketten med e-post eller brev till polisen i det län tillståndet ska gälla. Du kan även lämna blanketten och betala avgiften på en polisstation. 

Adresser för att skicka ansökan

Hitta polisstation och öppettider  

3. Betala avgiften 

För att du ska få din ansökan prövad måste du betala en avgift. Du får en betalningsavi från oss när vi tagit emot och registrerat din ansökan. Tänk på att vi behandlar din ansökan först när avgiften är betald. 

  • Avgiften för ansökan om allmän sammankomst är 320 kronor. Om ditt ärende är omfattande kan du behöva betala en högre avgift.

 Du får inte tillbaka avgiften om du får avslag på din ansökan. 

4. Du får ett beslut

Du får ett beslut från oss med e-post eller brev. 

Planera för säkerheten

Du som anordnar en allmän sammankomst är ansvarig för säkerheten. Därför är det viktigt att du planerar för detta. Polisen kan besluta om särskilda villkor som du måste följa, som tid och plats för en demonstration.

Säkerhetsguide för evenemang, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB

Fakta: Rätten att mötas och demonstrera

Polisen får bara i undantagsfall vägra tillstånd. Om du har fått tillstånd för en allmän sammankomst ska polisen se till att du kan genomföra den och att publiken kan ta del av den. Det innebär inte att man överallt eller vid alla tidpunkter har rätt att samla människor till en allmän sammankomst.

Rätten att mötas och demonstrera får begränsas men bara om det är nödvändigt. Till exempel när två demonstrationer ska äga rum nära varandra och polisen bedömer att det är risk för att demonstranterna ska drabba samman, då kan den ena demonstrationen få flytta till en annan plats.

I ordningslagen finns regler för när polisen har rätt att ställa in eller upplösa en allmän sammankomst. Skälet kan vara att det är nödvändigt med hänsyn till ordning och säkerhet.

Polisens arbete vid demonstrationer, med frågor och svar

Relaterad information

Ordningslagen styr vad som gäller på offentliga platser.

Ordningslagen, Sveriges riksdag

Till toppen