Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Ansök om tillstånd för allmän sammankomst

Det krävs tillstånd för att samla människor till ett arrangemang som inte är privat, till exempel en demonstration.

Ansök i god tid och fyll i ansökan utförligt, för att få tillståndet så snabbt som möjligt. Under vår och sommar är det "högsäsong" med många ansökningar. Det kan innebära längre handläggningstider.

Allmän sammankomst - exempel som kräver tillstånd

  • Demonstrationer, manifestationer och opinionsyttringar.
  • Sammankomster för religionsutövning.
  • Konsert/musikevenemang utomhus. När du ska arrangera en konsert på en offentlig plats utomhus för cirka tio personer eller fler är du skyldig att ansöka om tillstånd hos polisen, som alltid gör en bedömning utifrån ordning och säkerhet.
  • Valborgsmässofirande. Om det är ett mer nöjesbetonat arrangemang räknas valborgsmässofirandet istället som offentlig tillställning.

Demonstrationer

I Sverige har alla rätt att demonstrera och hålla torgmöten, det är en starkt skyddad rättighet som finns i grundlagen. Demonstration räknas som en allmän sammankomst enligt ordningslagen.

Om du har fått tillstånd för en demonstration ska polisen se till att du kan genomföra manifestationen och att publiken kan ta del av den. Det innebär inte att man överallt eller vid alla tidpunkter har rätt att demonstrera. Rätten att mötas och demonstrera får begränsas i lag, men bara om det är nödvändigt, till exempel om två demonstrationer ska äga rum nära varandra och polisen bedömer att det är risk för sammandrabbningar mellan demonstraterna, kan den ena demonstrationen få flytta till en annan plats.

Polisen får bara i undantagsfall vägra tillstånd för en demonstration. Skälet kan vara att det är nödvändigt, med hänsyn till ordning och säkerhet.

I ordningslagen finns regler om när och hur man söker tillstånd för att demonstrera och när polisen har rätt att ställa in eller upplösa en demonstration.

Ordningslagen på riksdagens webbplats

Gatumusik

För gatumusik måste du kontrollera med din kommun vad som gäller.

Konserter inomhus

För konserter och andra musikarrangemang med mycket få besökare inomhus, och för privata tillställningar, krävs inget tillstånd.

För konserter och andra musikarrangemang inomhus med många besökare, ska en anmälan göras. Den kostar inget. Det finns ingen särskild blankett för anmälan, använd blanketten Ansökan tillstånd konsert/musikevenemang.

Ansvar för säkerheten

Du som anordnare är ansvarig för säkerheten och för att det råder god ordning vid sammankomsten. Polisen kan besluta om särskilda villkor som du måste följa, exempelvis tid och plats för en demonstration.

Säkerhetsguide för evenemang på MSB:s webbplats (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap)

Allmän sammankomst - så här söker du tillstånd

1. Fyll i blanketten

2. Skicka ansökan

Skicka via e-post eller per post till polisen i det län tillståndet ska gälla.

Adresser för tillståndsansökan

3. Betala in avgiften för tillståndsansökan

För att du ska få din ansökan prövad måste du betala en avgift. Avgiften gäller själva prövningen och tas därför ut oavsett om din ansökan beviljas eller inte.

När vi tagit emot din ansökan skickas inbetalningsavi ut via e-post. När avgiften är betald kan vi börja handlägga ditt ärende. Du kan ansöka och betala för tillståndet på en polisstation.

Avgift för ansökan tillstånd allmän sammankomst är 250 kronor.

Blanketter för att ansöka om tillstånd enligt ordningslagen

Ansökan om tillstånd ordningslagen – allmän sammankomst (fylls i digitalt)

Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen – allmän sammankomst (skrivs ut)

Ansökan om tillstånd ordningslagen - konsert/musikevenemang (fylls i digitalt)

Ansökan tillstånd ordningslagen - konsert/musikevenemang - (skrivs ut)

Det är viktigt att du får med korrekta uppgifter för att vi ska kunna bedöma ansökan med tanke på ordning och säkerhet.

Se till att följande finns med:

  • Ange adress för sammankomsten.
  • Skiss/karta: om du vill ställa upp något, till exempel ett bord, tält eller annat, ska det finnas med på skissen/kartan, med placering och mått.
  • Vid större allmänna sammankomster där en stor mängd personer kan tänkas samlas, ska även en riskanalys bifogas med ansökan.

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter som du lämnar i e-tjänster, blanketter och webbformulär på polisen.se behandlas i något av polisens register eller it-system. Behandlingen av personuppgifter regleras i EU:s dataskyddsförordning och annan tillämplig dataskyddsreglering.

Polismyndigheten är enligt 5 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) även skyldig att registrera allmänna handlingar. Personuppgifter i allmänna handlingar kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Dina rättigheter vid behandling av personuppgifter

 

Till toppen