Sök tillstånd för offentlig tillställning

Du behöver tillstånd för att anordna en offentlig tillställning, som en marknad, stadsfest eller mässa.

För att en tillställning ska räknas som offentlig krävs att den anordnas för allmänheten eller att allmänheten har tillträde till den.

Inga deltagartak från och med 29 september

Den 29 september tas deltagartaken för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar bort.

Deltagarbegränsningar med syfte att motverka spridningen av covid-19 har funnits sedan mars 2020. Hur många som tillåtits att delta i arrangemang har bl.a. berott på om sammankomsten/tillställningen hålls inomhus eller utomhus och om deltagarna anvisas sittplats eller inte. Tidigare har det också funnits krav på att varje deltagare ska kunna disponera viss yta. Nu tas alltså samtliga fasta deltagarbegränsningar bort.

Om du har ett pågående tillståndsärende hos polisen (som gäller en allmän sammankomst eller offentlig tillställning som ska hållas den 29 september eller senare) och du vill justera din ansökan i anledning av att deltagartaken tas bort går det bra att kontakta den rättsenhet som handlägger din ansökan. Kontaktuppgifter hittar du här. Glöm inte att ange ditt diarienummer vid kontakt.

Om du redan har ett tillstånd från Polismyndigheten (som gäller en allmän sammankomst eller offentlig tillställning som ska hållas den 29 september eller senare) behöver du ansöka på nytt om du vill ha fler deltagare än vad som framgår av ditt tillståndsbevis. Detta eftersom Polismyndigheten behöver göra en ny prövning av ordnings- och säkerhetsläget om deltagarantalet höjs.

Polismyndigheten har, precis som tidigare, möjlighet att begränsa deltagarantalet vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar om det krävs med hänsyn till ordning och säkerhet.

Folkhälsomyndigheten eller länsstyrelserna har möjlighet att begränsa antalet deltagare ytterligare. Begränsningar som meddelas av regeringen, Folkhälsomyndigheten eller länsstyrelserna gäller alltid, även om ett högre deltagarantal angetts i ditt tillstånd från Polismyndigheten. Du som anordnare förväntas hålla dig uppdaterad om vad som gäller för din sammankomst eller tillställning.

Exempel på när du behöver tillstånd

 • Dans
 • Marknad, loppmarknad och bakluckeloppis
 • Motortävlingar
 • Mässor
 • Tivoli
 • Festival, stadsfest
 • Valborgsmässofirande med nöjesbetonade kringarrangemang, som tävlingar, marknad och dans (I annat fall räknas det som allmän sammankomst.)
 • Idrottsevenemang på offentlig plats.

Använd e-tjänst

Om du ska ansöka om tillstånd för ett idrottsevenemang eller anmäla ett sådant är det smidigast att använda vår e-tjänst.

E-tjänsten sök tillstånd för eller anmäl ett idrottsevenemang

Idrottsevenemang på idrottsanläggningar

Idrottsanläggningar, exempelvis arenor, räknas vanligtvis inte som offentlig plats. Vid idrottsevenemang på idrottsanläggningar ska du istället för att ansöka om tillstånd göra en kostnadsfri anmälan till polisen. Använd e-tjänsten för idrottsevenemang eller blanketten Anmälan om idrottsevenemang längre ned på sidan.

Pyroteknik vid tillställningen?

Om du vill använda pyroteknik vid din tillställning, till exempel om du planerar att anordna ett fyrverkeri vid en invigning eller avslutning, kan du ansöka om detta samtidigt som du ansöker om tillstånd för din offentliga tillställning.

Var ute i god tid när du söker tillstånd

Ansökningar om offentlig tillställning kan ofta behöva skickas på remiss (förfrågan om synpunkter) till kommunen eller andra berörda myndigheter.

Vår och sommar är det många som söker samtidigt och det tar längre tid att få ett besked. Har vi fått din ansökan för sent kan det hända att vi avvisar den.

Blanketter

Om du ska ansöka om tillstånd för annan offentlig tillställning än idrottsevenemang (eller av någon anledning inte vill eller kan använda e-tjänsten) använder du någon av blanketterna nedan.

1. Spara eller skriv ut blanketten och fyll sedan i den

Offentlig tillställning, söka tillstånd (blankett att fylla i digitalt)

Offentlig tillställning, söka tillstånd (blankett att skriva ut och fylla i för hand)

Idrottsevenemang på offentlig plats, söka tillstånd (blankett att fylla i digitalt) 

Idrottsevenemang på offentlig plats, söka tillstånd (blankett att skriva ut och fylla i för hand)

Anmälan om idrottsevenemang:

Anmälan om idrottsevenemang (blankett att fylla i digitalt) 

Anmälan om idrottsevenemang (blankett att skriva ut och fylla i för hand)

Om du använder en blankett som ska fyllas i digitalt på skärmen måste du först spara blanketten på datorn. Fyll sedan i blanketten och spar den igen.

Tänk på att få med följande i din ansökan:

 • Adress för tillställningen.
 • Kartskiss eller karta. Om du vill ställa upp ett bord, tält eller annat ska det finnas med på kartskissen eller kartan med placering och mått.
 • Antal personer du tror kommer att samlas.
 • Om det är en större tillställning där ett stort antal personer kan tänkas samlas måste du också skicka med en säkerhetsplan. 

En fullständig ansökan ger dig besked snabbare

Om du fyllt i alla uppgifter och skickat med alla dokument kan du få ett besked snabbare. 

2. Skicka blanketten

Skicka blanketten med e-post eller brev till polisen i det län tillståndet ska gälla. Du kan även lämna blanketten och betala avgiften på en polisstation.

Adresser för att skicka ansökan

Hitta polisstation och öppettider  

3. Betala avgiften 

För att du ska få din ansökan prövad måste du betala en avgift. Du får en betalningsavi från oss när vi tagit emot och registrerat din ansökan. Tänk på att din ansökan behandlas först när avgiften är betald.

 • Avgiften för ansökan om offentlig tillställning är 870 kronor. Om din ansökan är omfattande kan du behöva betala en högre avgift. 

Du får inte tillbaka avgiften om du avslag på din ansökan. 

4. Du får ett besked

Du får ett besked från oss med e-post eller brev.

Behandling av personuppgifter Stäng

Vid ansökan om tillstånd för en offentlig tillställning behandlar Polismyndigheten de personuppgifter som du lämnar i e-tjänster, blanketter och webbformulär på polisen.se i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning och annan tillämplig dataskyddsreglering. De personuppgifter som lämnas i och med denna ansökan behandlas som ett led i myndighetsutövning för att kunna utföra de uppgifter som följer av ordningslagen (1993:1617) och lokala föreskrifter. Detta gäller även de personuppgifter som lämnas om andra. Uppgifterna kan vid behov komma att lämnas ut till en kommun i de fall kommunen ska yttra sig i ärendet i enlighet med ordningslagen. Uppgifterna kan även komma att lämnas ut till allmän förvaltningsdomstol om ett beslut Polismyndigheten fattar överklagas. Ändamålet med behandlingen är att handlägga din ansökan. Uppgifterna sparas så länge det behövs, dock maximalt i 5 år.

Handlingar som lämnas in till Polismyndigheten blir som huvudregel allmänna handlingar som registreras och bevaras enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och arkivlagstiftningen. Om någon begär att ta del av en allmän handling kan uppgifterna därför komma att lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen, om de inte omfattas av sekretess.

Dina rättigheter vid behandling av personuppgifter

Planera för säkerheten

Du som anordnar en offentlig tillställning är ansvarig för säkerheten. Därför är det viktigt att du planerar för detta. Ska du till exempel ha en hoppborg är det viktigt att du har kunskap om säkerhetsreglerna för hoppborgar. 

Säkerhetsguide för evenemang, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB

Till dig som hyrt en hoppborg, Konsumentverket

Firande av sportsliga prestationer vid  offentlig tillställning, informationsblad (pdf)

Polismyndighetens riktlinjer för villkorsgivning vid offentliga tillställningar i form av idrottsarrangemang

Servering av alkohol

Om alkohol ska serveras söker du tillstånd för det hos kommunen.

Ordningslagen styr

Ordningslagen styr vad som gäller på offentliga platser. 

Ordningslagen, Sveriges riksdag