Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Ansök om tillstånd för offentlig tillställning

Det krävs tillstånd för att anordna en offentlig tillställning. Det kan till exempel vara en marknad, stadsfest eller mässa.

Exempel på offentliga tillställningar som kräver tillstånd

 • Danstillställning
 • Marknad, loppmarknad och bakluckeloppis
 • Motortävlingar
 • Mässor
 • Tivoli och karneval
 • Stadsfester
 • Valborgsmässofirande. Om kringarrangemanget vid firandet är nöjesbetonat räknas valborgsmässofirandet som offentlig tillställning, annars räknas det som allmän sammankomst.
 • Idrottsarrangemang på offentlig plats. En arena räknas vanligtvis inte som offentlig plats, då krävs istället att du gör en avgiftsfri anmälan till polisen. Båda blanketterna finns längre ner på denna sida. 

Så ansöker du

Följ stegen nedan för att ansöka. Tänk på att skicka din ansökan i god tid. Under handläggningen skickas remisser till flera instanser. Normal handläggningstid är 1-2 veckor. Har vi fått din ansökan för sent kan det hända att vi avvisar ansökan. Under vår och sommar är det många som ansöker om tillstånd vilket gör att det tar längre tid att handlägga.

1. Fyll i ansökningsblanketten

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter som du lämnar i e-tjänster, blanketter och webbformulär på polisen.se behandlas i något av polisens register eller it-system. Behandlingen av personuppgifter regleras i EU:s dataskyddsförordning och annan tillämplig dataskyddsreglering.

Polismyndigheten är enligt 5 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) även skyldig att registrera allmänna handlingar. Personuppgifter i allmänna handlingar kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Dina rättigheter vid behandling av personuppgifter

Om du använder en digital blankett måste du först spara blanketten på din dator. Sen kan du fylla i den och spara igen. Annars finns det en risk att din ansökan är tom när den kommer till oss.
Fyll i blanketten med så mycket information du kan för att få tillståndet så snabbt som möjligt. Se till att följande finns med i din ansökan:

 • Ange adress för tillställningen.
 • Bifoga en skiss/karta. Om du vill ställa upp något, ett bord, tält eller annat, ska det finnas med på skissen/kartan, med placering och mått.
 • Ange hur många personer du tror kommer att samlas. Vid större tillställningar där en stor mängd personer kan tänkas samlas måste du också bifoga en riskanalys med din ansökan. 

2. Skicka in ansökan

Skicka via e-post eller per post till polisen i det län tillståndet ska gälla.

Adresser för tillståndsansökan

Du kan även välja att ansöka på en polisstation.  

3. Betala in avgiften för tillståndsansökan

När din ansökan är registrerad skickas en inbetalningsavi till den e-postadress du angett. Om inte e-post angivits skickas avin per post. Avgiften för ansökan om offentlig tillställning är 700 kronor och ska betalas innan handläggningen kan påbörjas. Avgiften gäller prövningen av din ansökan och tas ut oavsett om du får tillstånd eller inte. Beroende på omfattning kan en högre ansökningsavgift komma att tas ut.

4. Beslut

Beslutet skickas till den e-postadress du angivit. Har du inte angett en e-postadress skickas det istället till den postadress du angivit.

5. Planera för säkerheten

Du som anordnar är ansvarig för säkerheten. Därför är det viktigt att du planerar för detta. Ska du till exempel ha en hoppborg på platsen är det viktigt att du har kunskap om säkerhetsreglerna för hoppborgar, så att barnens lek kan ske på ett säkert sätt. 

Säkerhetsguide för evenemang på MSB:s webbplats (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap)

Information till dig som hyrt en hoppborg på Konsumentverkets webbplats

Informationsblad: Firande av sportsliga prestationer - offentlig tillställning (pdf)

Polismyndighetens riktlinjer för villkorsgivning i samband med offentliga tillställningar i form av idrottsarrangemang

6. Övrig information

Om alkohol ska serveras söker ni tillstånd för det hos kommunen.

Ordningslagen på Riksdagens webbplats

Till toppen