Sök tillstånd för offentlig tillställning

Du behöver tillstånd för att anordna en offentlig tillställning, som en marknad, stadsfest eller mässa.

Just nu är handläggningstiden längre än normalt

Just nu är det många som ansöker om tillstånd. Det kan därför ta längre tid innan du får ett beslut om användande av offentlig plats, allmän sammankomst och offentlig tillställning. Tänk på att ansöka i god tid.

För att en tillställning ska räknas som offentlig krävs att den anordnas för allmänheten eller att allmänheten har tillträde till den.

Exempel på när du behöver tillstånd

 • Dans
 • Marknad, loppmarknad och bakluckeloppis
 • Motortävlingar
 • Mässor
 • Tivoli
 • Festival, stadsfest
 • Valborgsmässofirande med nöjesbetonade kringarrangemang, som tävlingar, marknad och dans (I annat fall räknas det som allmän sammankomst.)
 • Idrottsevenemang på offentlig plats.

Danstillställningar från och med 1 juli 2023

Danstillställningar som ska anordnas på platser som inte är offentliga, som restauranger och nattklubbar, behöver från 1 juli 2023 inte längre tillstånd för att få anordnas. Sådana danstillställningar ska i stället anmälas till polisen. Anmälan är kostnadsfri. Om du ska anordna en danstillställning den 1 juli 2023 eller senare, använd blanketten Offentlig tillställning, anmäla och söka tillstånd längre ner på sidan. 

Använd e-tjänst

Om du ska ansöka om tillstånd för ett idrottsevenemang eller anmäla ett sådant är det smidigast att använda vår e-tjänst.

E-tjänsten sök tillstånd för eller anmäl ett idrottsevenemang

Idrottsevenemang på idrottsanläggningar

Idrottsanläggningar, exempelvis arenor, räknas vanligtvis inte som offentlig plats. Vid idrottsevenemang på idrottsanläggningar ska du istället för att ansöka om tillstånd göra en kostnadsfri anmälan till polisen. Använd e-tjänsten för idrottsevenemang eller blanketten Anmälan om idrottsevenemang längre ned på sidan.

Pyroteknik vid tillställningen?

Om du vill använda pyroteknik vid din tillställning, till exempel om du planerar att anordna ett fyrverkeri vid en invigning eller avslutning, kan du ansöka om detta samtidigt som du ansöker om tillstånd för din offentliga tillställning.

Anordna ett evenemang på allmän väg

Om din tillställning ska hållas helt eller delvis på en allmän väg kan det t.ex. krävas tillfälliga trafikavstängningar och ändrade vägmärken. Hur omfattande åtgärder som behövs beror på omständigheterna i det enskilda fallet, såsom vilken hastighetsbegränsning som råder på den aktuella sträckan.

Beroende på vilka åtgärder som behövs för att upprätthålla ordning, säkerhet och trafik vid tillställningen kan det krävas beslut av både länsstyrelsen och Trafikverket, utöver tillstånd från polisen. Länsstyrelsen beslutar om exempelvis lokala trafikföreskrifter, såsom föreskrifter om hastighetsbegränsning, samt om vägavstängningar vid t.ex. motionslopp. Trafikverket ansvarar bl.a. för att sätta upp och ta ned vägmärken på allmänna statliga vägar i samband med evenemang. Observera att Trafikverket kan komma att ta ut kostnader för de åtgärder som de vidtar i samband med evenemanget. För frågor om detta bör du vända dig till Trafikverket.

Om din tillställning hålls på allmän väg bör din ansökan ha inkommit minst fyra månader i förväg för att nödvändiga åtgärder på och kring vägen ska hinna utföras i tid.

Observera att det aldrig är tillåtet för funktionärer att dirigera trafik.

Var ute i god tid när du söker tillstånd

Ansökningar om offentlig tillställning kan ofta behöva skickas på remiss (förfrågan om synpunkter) till kommunen eller andra berörda myndigheter.

Vår och sommar är det många som söker samtidigt och det tar längre tid att få ett besked. Har din ansökan kommit in för sent finns det risk för att vi inte hinner handlägga ditt ärende i tid och att du därför inte får något tillstånd.

Blanketter

Om du ska anmäla eller ansöka om tillstånd för annan offentlig tillställning än idrottsevenemang (eller av någon anledning inte vill eller kan använda e-tjänsten) använder du någon av blanketterna nedan.

1. Spara eller skriv ut blanketten och fyll sedan i den

Offentlig tillställning, anmäla och söka tillstånd (blankett att fylla i digitalt)

Offentlig tillställning, anmäla och söka tillstånd (blankett att skriva ut och fylla i för hand)

Idrottsevenemang på offentlig plats, söka tillstånd (blankett att fylla i digitalt) 

Idrottsevenemang på offentlig plats, söka tillstånd (blankett att skriva ut och fylla i för hand)

Anmälan om idrottsevenemang:

Anmälan om idrottsevenemang (blankett att fylla i digitalt) 

Anmälan om idrottsevenemang (blankett att skriva ut och fylla i för hand)

Om du använder en blankett som ska fyllas i digitalt på skärmen måste du först spara blanketten på datorn. Fyll sedan i blanketten och spar den igen.

Tänk på att få med följande i din ansökan:

 • Adress för tillställningen.
 • Kartskiss eller karta. Om du vill ställa upp ett bord, tält eller annat ska det finnas med på kartskissen eller kartan med placering och mått.
 • Antal personer du tror kommer att samlas.
 • Om det är en större tillställning där ett stort antal personer kan tänkas samlas måste du också skicka med en säkerhetsplan. 

En fullständig ansökan ger dig besked snabbare

Om du fyllt i alla uppgifter och skickat med alla dokument kan du få ett besked snabbare. 

2. Skicka blanketten

Skicka blanketten med e-post eller brev till polisen i det län tillståndet ska gälla. Du kan även lämna blanketten och betala avgiften på en polisstation.

Adresser för att skicka ansökan

Hitta polisstation och öppettider  

3. Betala avgiften 

För att du ska få din ansökan prövad måste du betala en avgift. Du får en betalningsavi från oss när vi tagit emot och registrerat din ansökan. Tänk på att din ansökan behandlas först när avgiften är betald.

 • Avgiften för ansökan om offentlig tillställning är 870 kronor. Om din ansökan även omfattar uppställning på offentlig plats eller användande av pyrotekniska varor tillkommer ytterligare ansökningsavgifter.

Du får inte tillbaka avgiften om du avslag på din ansökan. 

4. Du får ett besked

Du får ett besked från oss med e-post eller brev.

Behandling av personuppgifter

Vid ansökan om tillstånd för en offentlig tillställning behandlar Polismyndigheten de personuppgifter som du lämnar i e-tjänster, blanketter och webbformulär på polisen.se i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning och annan tillämplig dataskyddsreglering. De personuppgifter som lämnas i och med denna ansökan behandlas som ett led i myndighetsutövning för att kunna utföra de uppgifter som följer av ordningslagen (1993:1617) och lokala föreskrifter. Detta gäller även de personuppgifter som lämnas om andra. Uppgifterna kan vid behov komma att lämnas ut till en kommun i de fall kommunen ska yttra sig i ärendet i enlighet med ordningslagen. Uppgifterna kan även komma att lämnas ut till allmän förvaltningsdomstol om ett beslut Polismyndigheten fattar överklagas. Om det behövs för prövningen av ansökan kan kontroller komma att göras i misstanke- och belastningsregistret i enlighet med lag (1998:621) om misstankeregister och lag (1998:620) om belastningsregister. Ändamålet med personuppgiftsbehandlingen är att handlägga din ansökan. Uppgifterna sparas så länge det behövs, dock maximalt i 5 år.

Handlingar som lämnas in till Polismyndigheten blir som huvudregel allmänna handlingar som registreras och bevaras enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och arkivlagstiftningen. Om någon begär att ta del av en allmän handling kan uppgifterna därför komma att lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen, om de inte omfattas av sekretess.

Dina rättigheter vid behandling av personuppgifter

Planera för säkerheten

Du som anordnar en offentlig tillställning är ansvarig för säkerheten. Därför är det viktigt att du planerar för detta. Ska du till exempel ha en hoppborg är det viktigt att du har kunskap om säkerhetsreglerna för hoppborgar. 

Säkerhetsguide för evenemang, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB

Till dig som hyrt en hoppborg, Konsumentverket

Firande av sportsliga prestationer vid  offentlig tillställning, informationsblad (pdf)

Servering av alkohol

Om alkohol ska serveras söker du tillstånd för det hos kommunen.

Relaterad information

Ordningslagen styr vad som gäller på offentliga platser. 
Ordningslagen, Sveriges riksdag