Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Ansök om tillstånd för offentlig tillställning

En offentlig tillställning kan till exempel vara en marknad, stadsfest eller mässa. Vanligtvis krävs tillstånd för att få anordna en offentlig tillställning, enligt ordningslagen.

Tänk på att göra din ansökan i god tid. Handläggningen av ditt ärende går fortare om ansökan är komplett från början.

Under vår och sommar har vi "högsäsong" med många ansökningar. Det kan innebära längre handläggningstider.

Offentlig tillställning - exempel som kräver tillstånd

 • Danstillställning
 • Marknader (även loppmarknad och bakluckeloppis)
 • Motortävlingar
 • Mässor
 • Tivoli och karneval
 • Valborgsmässofirande. Om kringarrangemanget vid firandet är mer nöjesbetonad räknas valborgsmässofirandet som offentlig tillställning, annars räknas det som allmän sammankomst.
 • Idrottsarrangemang i större omfattning på offentlig plats. En arena räknas vanligtvis inte som offentlig plats.
 • Stadsfester

Idrottsarrangemang

Idrottsarrangemang på offentlig plats i större omfattning kräver tillstånd. En arena räknas vanligtvis inte som offentlig plats, där krävs en avgiftsfri anmälan till polisen.

Informationsblad: Firande av sportsliga prestationer - offentlig tillställning (pdf)

Polismyndighetens riktlinjer för villkorsgivning i samband med offentliga tillställningar i form av idrottsarrangemang

Servera alkohol vid en offentlig tillställning

För att få servera alkohol vid en offentlig tillställning måste du som arrangör ha ett giltigt serveringstillstånd från kommunen. För information om vad som gäller för hantering av livsmedel, kontakta din kommuns miljöförvaltning.

Ansvar för säkerheten

Du som anordnare är ansvarig för säkerheten och för att det råder god ordning vid tillställningen. Polisen kan besluta om särskilda villkor som du måste följa.

Säkerhetsguide för evenemang på MSB:s webbplats (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap)

Hoppborg på offentlig tillställning 

Ska du anordna en offentlig tillställning med en hoppborg är det viktigt att du har kunskap om säkerhetsreglena för hoppborgar, så att barnens lek kan ske på ett säkert sätt.

Information till dig som hyrt en hoppborg på Konsumentverkets webbplats

Offentlig tillställning - så här söker du tillstånd

1. Fyll i blanketten

2. Skicka ansökan

Skicka via e-post eller per post till polisen i det län tillståndet ska gälla.

Adresser för tillståndsansökan

3. Betala avgiften för tillståndsansökan

För att du ska få din ansökan prövad måste du betala en avgift. Avgiften gäller själva prövningen och tas därför ut oavsett om din ansökan beviljas eller inte.

När vi tagit emot din ansökan skickas inbetalningsavi ut via e-post. När avgiften är betald kan vi börja handlägga ditt ärende. Du kan ansöka och betala för tillståndet på en polisstation.

Avgift för ansökan tillstånd användande av offentlig tillställning är 700 kronor. Det kan tillkomma avgift för användande av offentlig plats. 

Blanketter för att ansöka om tillstånd enligt ordningslagen

Ansökan om tillstånd ordningslagen – offentlig tillställning (fylls i digitalt)

Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen – offentlig tillställning (skrivs ut)

Anmälan om idrottsevenemang (fylls i digitalt)

Anmälan om idrottsevenemang (skrivs ut)

Det är viktigt att du får med korrekta uppgifter för att vi ska kunna bedöma ansökan med tanke på ordning och säkerhet.

Se till att följande finns med:

 • Ange adress för tillställningen.
 • Skiss/karta: om du vill ställa upp något, ett bord, tält eller annat, ska det finnas med på skissen/kartan, med placering och mått.
 • Vid större tillställningar där en stor mängd personer kan tänkas samlas, ska även en riskanalys bifogas med ansökan.

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter som du lämnar i e-tjänster, blanketter och webbformulär på polisen.se behandlas i något av polisens register eller it-system. Behandlingen av personuppgifter regleras i EU:s dataskyddsförordning och annan tillämplig dataskyddsreglering.

Polismyndigheten är enligt 5 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) även skyldig att registrera allmänna handlingar. Personuppgifter i allmänna handlingar kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Dina rättigheter vid behandling av personuppgifter

 

Till toppen