JavaScript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Ansök om tillstånd för offentlig tillställning

Vanligtvis krävs tillstånd för att få anordna en offentlig tillställning, enligt ordningslagen. Det kan exempelvis gälla en mässa, stadsfest eller marknad. Ansök i god tid och fyll i ansökan utförligt, för att få tillståndet så snabbt som möjligt.

Exempel på offentlig tillställning som kräver tillstånd

 • Danstillställning.
 • Marknader (även loppmarknad och bakluckeloppis).
 • Motortävlingar.
 • Mässor.
 • Tivoli och karneval.
 • Valborgsmässofirande. Om kringarrangemanget vid firandet är mer nöjesbetonad räknas valborgsmässofirandet som offentlig tillställning, annars räknas det som allmän sammankomst.
 • Idrottsarrangemang i större omfattning på offentlig plats. Läs mer om idrottsarrangemang under mer information om offentlig tillställning.
 • En arena räknas vanligtvis inte som offentlig plats.
 • Stadsfester.

Ansök om tillståndet - så här gör du

1. Fyll i blanketten digitalt eller skriv ut den och fyll i för hand.

Ansökan om tillstånd ordningslagen – offentlig tillställning (Fyll i digitalt)

Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen – offentlig tillställning (Skriv ut och fyll i för hand)

Det är viktigt att du får med korrekta uppgifter för att vi ska kunna bedöma ansökan med tanke på ordning och säkerhet. Se till att följande finns med:

 • Ange adress för tillställningen.
 • Skiss/karta: om du vill ställa upp något, till exempel ett bord, tält eller annat, ska det finnas med på skissen/kartan, med placering och mått.
 • Vid större tillställningar där en stor mängd personer kan tänkas samlas, ska även en riskanalys bifogas med ansökan.

2. Skicka ansökan

Skicka via e-post eller per post till polisen i det län tillståndet ska gälla.

Adress till polisen i olika län.

3. Betala in avgiften för tillståndsansökan.

För att du ska få din ansökan prövad måste du betala en avgift. Avgiften gäller själva prövningen och tas därför ut oavsett om din ansökan beviljas eller inte.

När vi tagit emot din ansökan skickas inbetalningsavi ut via e-post. När avgiften är betald kan vi börja handlägga ditt ärende.Om du inte har möjlighet att ansöka via e-post eller betala digitalt kan du göra det på en polisstation.

Avgift för ansökan tillstånd användande av offentlig plats är 700 kr.

Du har också möjlighet att ansöka och betala för tillståndet på en polisstation.

För vägledning om risk- och säkerhetsbeskrivning, se säkerhetsguiden från MSB (Myndighet för samhällsskydd och beredskap).

Gör din ansökan i god tid. Handläggningen av ditt ärende går fortare om ansökan är komplett från början.

Under vår och sommar har vi "högsäsong" med ett väldigt stort inflöde av ansökningar. Det kan innebära förlängda handläggningstider.

Mer information om offentlig tillställning

Ansvar för säkerheten

Du som anordnare är ansvarig för säkerheten och för att det råder god ordning vid tillställningen. Polisen kan besluta om särskilda villkor som du måste följa.

Idrottsarrangemang

Idrottsarrangemang på offentlig plats i större omfattning kräver tillstånd. En arena räknas vanligtvis inte som offentlig plats, där krävs en avgiftsfri anmälan till polisen.

Anmälan om idrottsevenemang (Fyll i digitalt)

Anmälan om idrottsevenemang (Skriv ut och fyll i för hand)

Informationsblad om firande av sportsliga prestationer

Läs om polismyndighetens riktlinjer för villkorsgivning i samband med offentliga tillställningar i form av idrottsarrangemang.

Servering av alkohol vid en offentlig tillställning

För att få servera alkohol vid en offentlig tillställning måste du som arrangör ha ett giltigt serveringstillstånd från kommunen. För information om vad som gäller för hantering av livsmedel, kontakta din kommuns miljöförvaltning.

Till toppen