Sök
Stäng Meny

Utlysningar (ISF)

Medel genom fonden kan sökas på olika sätt. Antingen söker du via Polismyndigheten, som är förvaltande myndighet för Fonden för inre säkerhet i Sverige, eller direkt via kommissionen.

Söker du via Polismyndigheten kan du läsa om mål och prioriteringar för genomförandet i det nationella programmet för ISF. (pdf, 236 kB) Om du istället söker via kommissionen finns motsvarande information i kommissionens arbetsprogram för ISF 2023-2025.

Polismyndighetens utlysningar

Planerade utlysningar

Utlysningsplan 2022 - 2027

Aktuella utlysningar

Just nu pågår det inga utlysningar. Du kan läsa mer om planerade utlysningar i vår utlysningsplan.

Kommissionens utlysningar

Kommissionen förfogar över en del av de medel som avsatts till fonden. I förordningen benämns den delen den tematiska faciliteten och omfattar:

• Särskilda åtgärder
• Unionsinsatser
• Bistånd i nödsituationer

Förvaltningen av åtgärderna ser lite olika ut.

Ansvaret för särskilda åtgärder delas mellan kommissionen och medlemsstaterna. Kommissionen beslutar om tilldelning till medlemsstaten för öronmärkta åtgärder. Polismyndigheten, som är förvaltande myndighet för fonden i Sverige, ansvarar för uppföljning och kontroll. Medel kan beviljas till både nationella och transnationella projekt.

Kommissionen har ett helhetsansvar för unionsinsatser och bistånd i nödsituationer. Det innebär att utlysning, tilldelning, uppföljning och kontroll planeras och genomförs av det ansvariga generaldirektoratet för inrikesfonder (DG Home).

Fonden för inre säkerhet på kommissionens webbplats

Planerade utlysningar

Europeiska kommissionen gör fleråriga arbetsprogram, som beskriver hur budgeten för den tematiska delen ska fördelas och lysas ut, samt vilka områden som ska prioriteras de kommande åren.

Information om kommissionens arbetsprogram för ISF 2023-2025

Information om kommissionens arbetsprogram för ISF 2021-2022

Aktuella utlysningar

Kommande, öppna och stängda utlysningar finns samlade på kommissionens portal för utlysningar; Funding and tender opportunities. 

Kontaktuppgifter för mer information

E-post

eu-fonder@polisen.se

Telefon

Helga Levin, Gruppchef - 010-563 73 14
Charlotta Ahlström, Projektsamordnare - 010-564 17 85
Anneli Eriksson Sundberg, Handläggare - 010-563 60 28
Sonja Graholski, Controller - 010-563 76 23
Jasmine Heinrup, Projektsamordnare - 010-565 05 27
Teresa Klett, Verksamhets- och compliance expert - 010-563 26 20
Mathias Lassinantti Jansson, Jurist - 010-563 94 86
Carina Malmberg, Projektadministratör - 010-564 17 96

Postadress

Polismyndigheten
EA Gruppen för EU-fonder
F18
106 75 Stockholm

EU:s flagga med guldstjärnor mot blå botten samt texten "Medfinansieras av Europeiska unionen".