Att driva projekt

Stödberättigande kostnader och andra finansiella förutsättningar

I projekt finansierade av ISF och BMVI finns det en hel del förhållningsregler och villkor som du som stödmottagare måste känna till och följa för att kunna redovisa resultat och kostnader på ett korrekt sätt. I denna handledning går vi igenom möjliga redovisningsalternativ för projekt, vilka kostnader som är stödberättigande samt andra viktiga finansiella förutsättningar för genomförandet.

Redovisningsalternativ, stödberättigande kostnader samt andra finansiella förutsättningar i projekt finansierade av Fonden för inre säkerhet (ISF) och Instrumentet för gränsförvaltning och viseringspolitik (BMVI).

Synliggörande av EU-stöd

Om ditt projekt finansieras med EU-medel förväntas det av dig och din organisation att ni visar och berättar för intressenter och allmänheten var finansieringen till projektet och projektets resultat kommer ifrån.

Så här synliggör att ditt projekt är finansierat av Fonden för inre säkerhet (ISF) och Instrumentet för gränsförvaltning och viseringspolitik (BMVI).

Kontaktuppgifter för mer information

E-post
eu-fonder@polisen.se

Telefon
Gruppchef Helga Levin, 010- 563 73 14
Projektkoordinator Teresa Klett, 010-563 26 20
Projektadministratör Carina Malmberg, 010-564 17 96
Programexpert Carina Hammar, 010-564 17 42
Jurist Mathias Lassinantti Jansson, 010-563 94 86

För finansiella frågor, kontakta Ekonom Alaa Altayeb, 010-564 17 63 

Postadress:
Polismyndigheten
EA Gruppen för EU-fonder
F18
106 75 Stockholm