Sök

Blanketter för ansökan om arrangemang

Om du inte kan använda e-tjänsten så kan du göra din ansökan via en blankett. Skicka ansökan via mejl eller post. Följ stegen nedan för att ansöka.

1. Gör en ansökan

Du ansöker genom att fylla i nedanstående blankett. Blanketten kan fyllas i antingen digitalt eller för hand. Väljer du att göra en digital anmälan måste du först spara blanketten på din dator, sedan fylla i den och spara den igen.

Tillstånd

Sök tillstånd för allmän sammankomst eller offentlig tillställning (blankett att fylla i digitalt) (pdf, 1 MB)

Sök tillstånd för allmän sammankomst eller offentlig tillställning (blankett att skriva ut och fylla i för hand) (pdf, 125 kB)

Idrottsevenemang

Idrottsevenemang på offentlig plats, söka tillstånd (blankett att fylla i digitalt) (pdf, 1 MB)

Idrottsevenemang på offentlig plats, söka tillstånd (blankett att skriva ut och fylla i för hand) (pdf, 125 kB)

Konsert och musikevenemang

Sök tillstånd för konsert, musikevenemang (blankett att fylla i digitalt) (pdf, 1 MB)

Sök tillstånd för konsert, musikevenemang (blankett att skriva ut och fylla i för hand) (pdf, 255 kB)

Anmälan

Idrottsevenemang

Anmälan om idrottsevenemang (blankett att fylla i digitalt) (pdf, 1 MB)

Anmälan om idrottsevenemang (blankett att skriva ut och fylla i för hand) (pdf, 163 kB)

Danstillställning

Anmälan om danstillställning (blankett att fylla i digitalt) (pdf, 2 MB)

Anmälan om danstillställning (blankett att skriva ut och fylla i för hand) (pdf, 113 kB)

2. Skicka in ansökan

Den ifyllda blanketten skickas antingen med e-post eller brev till polisen i det län där tillståndet ska gälla.

Det går även bra att lämna in blanketten och betala avgiften på en polisstation.

Adresser för att skicka ansökningar och anmälningar

Hitta polisstation och öppettider

Kom ihåg

Filer som ska bifogas

Du behöver bifoga en skiss som beskriver hur du ska använda platsen för arrangemanget, till exempel:

  • Placering över sådant som ska ställas upp på platsen. Gärna med utsatta mått.
  • Gatunamn om evenemanget är utomhus.
  • Utrymningsvägar om evenemanget är inomhus.

Filer som eventuellt behöver bifogas

  • Säkerhetsplan för hur ordning och säkerhet ska upprätthållas under arrangemanget. Har du inte förberett en sådan kan du ange detta direkt i e-tjänsten.
  • Ritning för hantering av pyrotekniska varor.
  • Besiktningsprotokoll för tält (som rymmer fler än 150 personer) och tivolianordningar.

3. Betala avgiften

För att vi ska kunna pröva din ansökan måste du betala en avgift. Du får en betalningsavi från oss när vi tagit emot och registrerat din ansökan.

  • Avgift för att söka tillstånd allmän sammankomst är 320 kronor.
  • Avgift för att ansöka om tillstånd för offentlig tillställning är 870 kronor.

Om din ansökan även omfattar uppställning på offentlig plats eller användande av pyrotekniska varor kan ytterligare ansökningsavgifter tillkomma.

Avgifter för tillstånd

Du får inte tillbaka avgiften om din ansökan avslås.

Tänk på

Ansökan behandlas först när avgiften är betald.

4. Du får ett beslut i ärendet

Du får ett beslut från oss med information om du har fått tillstånd eller inte.

Beslutet meddelas via e-post eller brev.