Att driva projekt

Stödberättigande kostnader och andra finansiella förutsättningar

I projekt finansierade av ISF och BMVI finns det en hel del förhållningsregler och villkor som du som stödmottagare måste känna till och följa för att kunna redovisa resultat och kostnader på ett korrekt sätt. I denna handledning går vi igenom möjliga redovisningsalternativ för projekt, vilka kostnader som är stödberättigande samt andra viktiga finansiella förutsättningar för genomförandet.

Redovisningsalternativ, stödberättigande kostnader samt andra finansiella förutsättningar i projekt finansierade av Fonden för inre säkerhet (ISF) och Instrumentet för gränsförvaltning och viseringspolitik (BMVI).

Synliggörande av EU-stöd

Om ditt projekt finansieras med EU-medel förväntas det av dig och din organisation att ni visar och berättar för intressenter och allmänheten var finansieringen till projektet och projektets resultat kommer ifrån.

Så här synliggör att ditt projekt är finansierat av Fonden för inre säkerhet (ISF) och Instrumentet för gränsförvaltning och viseringspolitik (BMVI).