Sök

Resultat (BMVI)

Här samlar vi information om genomförandet i instrumentet över tid.

Rapporter till kommissionen

Här redovisas de rapporter som gruppen för EU-fonder har skickat till Europeiska kommissionen avseende Instrumentet för gränsförvaltning och viseringspolitik.

Ekonomiskt utfall och utfall för indikatorer

Rapportering BMVI juli 2023 (pdf, 79 kB)

Rapportering BMVI april 2023 (pdf, 55 kB)

Rapportering BMVI januari 2023 (pdf, 78 kB)

Betalningsansökningar

Publiceras när första rapporten skickats in

Årsräkenskaper

Publiceras när första rapporten skickats in

Prestationsrapporter

Årlig prestationsrapport BMVI 2022 (pdf, 219 kB)

List of operations BMVI

List of operations BMVI 2024 (xlsx, 55 kB)

Utvärdering

Utvärderingsplan

Gruppen för EU-fonder har tagit fram en utvärderingsplan för Fonden för inre säkerhet och Instrumentet för gränsförvaltning och viseringspolitik. Planen ger en övergripande bild av utvärderingar som ska genomföras under programperioden. Det är ett levande dokumentet som årligen följs upp av fondens och instrumentets övervakningskommitté.

Utvärderingsplan 2021-2027 vers 1 (pdf, 194 kB)

Halvtidsutvärdering

Halvtidsutvärdering av nationellt program för BMVI 2021-2027 (pdf, 498 kB)

Kontaktuppgifter för mer information

E-post

eu-fonder@polisen.se

Telefon

Helga Levin, Gruppchef - 010-563 73 14
Charlotta Ahlström, Projektsamordnare - 010-564 17 85
Anneli Eriksson Sundberg, Handläggare - 010-563 60 28
Sonja Graholski, Controller - 010-563 76 23
Jasmine Heinrup, Projektsamordnare - 010-565 05 27
Zebastian Hermansson, Verksamhetsutvecklare - 010-565 48 43 
Teresa Klett, Verksamhets- och compliance expert - 010-563 26 20
Mathias Lassinantti Jansson, Jurist - 010-563 94 86
Carina Malmberg, Projektadministratör - 010-564 17 96

Postadress

Polismyndigheten
EA Gruppen för EU-fonder
F18
106 75 Stockholm

EU:s flagga med guldstjärnor mot blå botten samt texten "Medfinansieras av Europeiska unionen".