Sök

Beviljade projekt (BMVI)

Här kan du läsa om vilka projekt som beviljats inom Instrumentet för gränsförvaltning och viseringspolitik.

Utvecklingsprojekt

Beviljade utvecklingsinsatser som bidrar till att förebygga och upptäcka gränsöverskridande brottslighet som t ex människohandel, människosmuggling och terrorism.

Beslutslista BMVI ansökningsomgång 1, 2022 (pdf, 130 kB)
Beslutslista BMVI ansökningsomgång 1, 2023 (pdf, 61 kB)

Driftsstödsprojekt

Beviljade åtgärder för drift och underhåll av it-system, förvaltning av enheter som samordnar storskaliga it-system och nationell samordningscentral, samt underhåll och reparation av fartyg och flyg i samband med Frontexoperationer.

Beslutslista BMVI ansökningsomgång 2, 2022 (pdf, 159 kB)

Särskilda åtgärder

Beviljade projekt inom Kommissionens utlysning av medel för Särskilda åtgärder.

Beslutslista Särskilda åtgärder, 2023 (pdf, 64 kB)

Projektbanken

I projektbanken kan du läsa mer om beviljade projekt inom Instrumentet för gränsförvaltning och viseringspolitik och Fonden för inre säkerhet,  Välj fond/instrument under rubriken Program. Verktyget ger dig en snabb överblick över fördelningen av medel per fond och specifikt mål.

Se projektbanken

Kontaktuppgifter för mer information

E-post

eu-fonder@polisen.se

Telefon

Helga Levin, Gruppchef - 010-563 73 14
Charlotta Ahlström, Projektsamordnare - 010-564 17 85
Anneli Eriksson Sundberg, Handläggare - 010-563 60 28
Sonja Graholski, Controller - 010-563 76 23
Jasmine Heinrup, Projektsamordnare - 010-565 05 27
Zebastian Hermansson, Verksamhetsutvecklare - 010-565 48 43 
Teresa Klett, Verksamhets- och compliance expert - 010-563 26 20
Mathias Lassinantti Jansson, Jurist - 010-563 94 86
Carina Malmberg, Projektadministratör - 010-564 17 96

Postadress

Polismyndigheten
EA Gruppen för EU-fonder
F18
106 75 Stockholm

EU:s flagga med guldstjärnor mot blå botten samt texten "Medfinansieras av Europeiska unionen".