Belastningsregistret – begära utdrag

Belastningsregistret och misstankeregistret innehåller uppgifter om du är skäligen misstänkt eller har fått påföljder för brott. Du begär utdrag ur belastningsregistret om du till exempel ska arbeta med barn inom skola, förskola eller LSS- verksamhet.

Registerutdrag via e-tjänst

För att använda e-tjänsten måste du ha en e-postadress som du är villig att uppge.

Använd inte e-tjänsten om:

  • Du har skyddad identitet.
  • Du vill begära utdrag från ett annat EU-land.
  • Du vill ha ett utdrag för kontroll av egna uppgifter skickat till din särskilda postadress eller Poste Restante.

Använd då lämplig blankett istället.

Till e-tjänst för registerutdrag

Behandling av personuppgifter

Polismyndigheten behandlar de personuppgifter som du lämnar i din begäran i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning och annan tillämplig dataskyddsreglering. Personuppgifterna behandlas av handläggare inom Polismyndigheten som ett led i myndighetsutövning och ändamålet är att handlägga din begäran om registerutdrag.

Personuppgifterna kommer bara att sparas så länge de behövs men handlingar som lämnas in till en myndighet blir som huvudregel allmänna handlingar som registreras och bevaras enligt offentlighets- och sekretesslagen och arkivlagstiftningen.

Dina rättigheter vid behandling av personuppgifter

Att begära ett utdrag ur belastningsregistret från polisen kostar inget. Det är endast utdrag från belastningsregistret för utlandsändamål som har en avgift.

Ska du sommarjobba och är under 18 år?

Om du inte kan använda e-tjänsten för att få ditt utdrag, väljer du lämplig blankett att skriva ut nedan.

Blankett finns även att hämta på närmaste polisstation

Blanketter

Har du inte möjlighet att använda e-tjänsten kan du istället fylla i någon av blanketterna och skicka till oss:

Kontaktinformation vid frågor

E-post: mrbr@polisen.se
Ordinarie telefontid måndag till fredag klockan 10.00-11.30 och 13:00-14:30
Telefon: 114 14
Fax: 010-563 53 33

Observera att det inte går att begära utdrag via telefon.

Frågor om utdrag för utlandsändamål

E-post: utlandsutdrag@polisen.se
Telefontid måndag till fredag klockan 10.00-11.30 och 13.00-14.30
Telefon: 114 14
Fax: 010-563 53 33