Sök

Belastningsregistret – begära utdrag

Belastningsregistret och misstankeregistret innehåller uppgifter om du är skäligen misstänkt eller har fått påföljder för brott. Att beställa ett utdrag ur belastningsregistret är gratis. Endast utdrag som ska användas utomlands kostar.

Arbete med försäkringsdistribution

När du ska arbeta på försäkringsbolag eller som försäkringsförmedlare på exempelvis en bank ska du visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.

Arbete med försäkringsdistribution

Utdrag för utlandsvistelse och adoption

Du kan behöva utdrag för att få besöka, bo eller jobba i ett annat land. Utdrag krävs också vid internationella adoptioner.

Utdrag för utlandsvistelse och adoption

Kontrollera egna uppgifter

Utdrag för dig som vill kontrollera dina egna uppgifter i belastningsregistret. Utdraget är inte tänkt att användas som ett intyg för att visa att du inte är straffad.

Kontrollera egna uppgifter

Utdrag från annat EU-land

Du kan ansöka om utdrag från ett annat EU-lands eller Storbritanniens kriminalregister. Landets egna lagar avgör om du får ta del av uppgifterna.

Utdrag från annat EU-land