Utdrag för arbete inom skola eller förskola

Utdrag från belastningsregistret skickar du till arbetsgivaren när du valts ut för att anställas eller fått ett uppdrag, inte när du söker jobbet. Tänk på att blanketten ska vara underskriven för hand.

Så fyller du i blanketten

 1. Fyll i alla uppgifterna på ansökan tydligt.
 2. Skriv ut blanketten och skriv under ansökan med penna. En digital underskrift godkänns inte.
 3. Du kan bara begära registerutdrag om dig själv. En fullmakt för en annan person gäller inte.

Skicka in din ansökan

Skanna eller fota ansökningshandlingen och bifoga som pdf-fil, jpeg-fil eller tiff-fil, som är max 2 MB. Vi kan inte öppna filer som är länkade till internet eller liknande.

E-post: registerutdrag@polisen.se

Eller skicka in din ansökan med vanlig post (glöm inte frimärke/frankera brevet):

Polismyndigheten
Box 757
981 27 Kiruna

Behandling av personuppgifter

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning och annan tillämplig lagstiftning. Uppgifterna behövs för att handlägga ditt ärende, vilket är en del av polisens myndighetsutövning.

Dina personuppgifter kommer bara att sparas så länge de behövs för ändamålen med behandlingen. Uppgifter som ingår i allmänna handlingar ska dock tas om hand för arkivering och kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Dina rättigheter vid behandling av personuppgifter

Handläggningstid

Den normala handläggningstiden är cirka två veckor från det att vi mottagit en fullständig ansökan till dess utdraget lämnar oss. Handläggningstiden kan variera beroende på hur många som begär utdrag.

Observera att vi inte kan prioritera eller påskynda ett särskilt ärende.

Registerutdrag som ska användas i Sverige skickas med B-post (3-5 arbetsdagar). För försändelser utanför Sverige varierar leveranstiden, kontakta Postnord. 

Det här gäller för utdraget

Utdraget är giltigt 1 år, så du kan alltså använda det för flera anställningar.

Du ska aldrig skicka in registerutdraget tillsammans med din ansökan till ett jobb. Registerutdrag ska du visa upp först när du blivit erbjuden en anställning inom förskola, skola, barnomsorg eller en praktikplats (om du studerar på lärarhögskola).

Är du anställd på ett bemanningsföretag, en vikariepool eller liknande och får ett uppdrag inom en verksamhet som kräver registerkontroll, måste du också visa upp ett registerutdrag.

Registerutdraget ska bara visas upp vid ett tillfälle för en anställning. 

Verksamheter som omfattas av registerkontroll

Registerkontroll omfattar både verksamheter som bedrivs av offentliga och av enskilda uppdragsgivare.

Följande verksamheter omfattas av registerkontroll:

 • Förskola
 • Fritidshem
 • Förskoleklass
 • Grundskola
 • Grundsärskola
 • Specialskola
 • Sameskola
 • Annan pedagogisk verksamhet (Pedagogisk omsorg som erbjuds istället för förskola eller fritidshem, Öppen förskola, Öppen fritidsverksamhet, Omsorg under tid då förskola och fritidshem inte erbjuds)
 • Motsvarande verksamhet på entreprenad.

Om registerkontroll på Skolverkets webbplats

Det här kontrolleras i belastningsregistret

Registerutdraget begränsas till brott som innebär mycket allvarliga kränkningar av andra människor.

 • Mord
 • Dråp
 • Grov misshandel
 • Människorov
 • Alla sexualbrott
 • Barnpornografibrott
 • Grovt rån

När det gäller misshandel krävs det att den är grov. Normalgraden av misshandel och ringa misshandel räknas inte in. Om påföljden även avser ett annat brott ska även det brottet visas.

Lag om registerkontroll av personal inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg på riksdagens webbplats

Medborgare i ett annat EU-land

Är du medborgare i en annan medlemsstat inom Europeiska unionen ska polisen även hämta in uppgifter som finns i kriminalregistret i den staten. Det här regleras i Förordning om belastningsregistret (22c §).

Många söker på straffregister, polisregistret, brottsregister och polisregisterutdrag för att hitta blanketter för utdrag. Belastningsregistret är det begrepp som används inom polisen.


 

Till toppen