Sök

Permanent in- eller utförsel av vapen

För dig som har köpt ett vapen från utlandet, sålt ditt vapen till någon i ett annat land eller om du ska flytta utomlands.

Anmäl ditt vapen vid gränspassage

Du är alltid skyldig att anmäla ditt vapen vid gränspassage till Tullverket, vid både in- och utförsel.

Tullverkets webbplats

Permanent införsel av skjutvapen

Du som planerar att för privat bruk föra in skjutvapen permanent till Sverige, för till exempel jakt eller målskjutning, ska ansöka om tillstånd (licens) att inneha skjutvapen i Sverige. 

Om du köper vapnet från ett EU-land, måste vapentransaktionen godkännas i det land du köper vapnet. Till detta ska bifogas ett svenskt godkännande för överföringen. Ansökan om licens respektive godkännande bör göras i god tid innan införseln till Sverige.

Om du för in vapen i Sverige, från en stat utanför EU, måste du kontrollera vilka handlingar som avsändarlandet kan komma att kräva, exempelvis godkännande om överföring av skjutvapen från Sverige. Du är även skyldig att märka vapnet inom en månad från införseldatum. Av märkningen ska det framgå att vapnet förts in till Sverige samt året för införseln.

Tullverket kontrollerar vapen och delar till vapen som förs in i eller ut från Sverige. För mer information om tulldeklaration se www.tullverket.se

Ansök om godkännande för överföring av vapen/ammunition till Sverige, så här gör du:

1. Fyll i ansökan och bilaga. Ansökan är ej avgiftsbelagd.

Överföring av vapen/ammunition till Sverige PM 553.3, Ansökan (Fyll i digitalt) (pdf, 3 MB)

Överföring av vapen/ammunition till Sverige PM 553.3, Ansökan (Skriv ut och fyll i för hand) (pdf, 107 kB)

2. Lämna in ansökan eller skicka den med e-post/post till polisen i den region där du är folkbokförd.

Permanent utförsel av skjutvapen

Om du ska föra ut skjutvapen som är registrerat i Sverige, till någon utanför EU söks tillstånd hos Inspektionen för strategiska produkter, ISP. För mer information www.isp.se 

Du som vill föra ut ett skjutvapen som är registrerat i Sverige, till annat EU-land, måste söka tillstånd för överföringen. Ansökan bör göras i god tid innan överföringen ska äga rum.

Mottagaren måste kunna styrka sin rätt att inneha vapnet/vapnen i det land dit överföringen ska ske. Det görs genom ett godkännande från myndighet i mottagarlandet till Polisen.

Tullverket kontrollerar vapen och delar till vapen som förs in i eller ut från Sverige. För mer information om tulldeklaration se www.tullverket.se

Ansök om tillstånd till överföring/utförsel av vapen/ammunition från Sverige, så här gör du:

1. Fyll i ansökan och bilaga.

Överföring av vapen/ammunition från Sverige PM 553.5 - Ansökan (fyll i digitalt) (pdf, 1 MB) 

Överföring av vapen/ammunition från Sverige PM 553.5 - Ansökan (Skriv ut fyll i för hand) (pdf, 131 kB) 

2. Lämna in ansökan eller skicka den med e-post/post till polisen i den region där du är folkbokförd.

3. Betala in avgiften.

Avgift för tillstånd till överföring av skjutvapen eller ammunition från Sverige till annat EU-land är för närvarande 320 kronor (för exempelvis hagelgevär) och 870 kronor där prövning sker enligt 11 § förordning (1992:1303) om krigsmateriel (exempelvis kulgevär).

Hit skickar du ansökan, vapentillstånd

Polisen Gotland, Stockholms län
(polisregion Stockholm)

E-post: registrator.stockholm@polisen.se
Postadress: Polismyndigheten, Rättsavdelningen, Förvaltningsrätt 1/vapen
106 75 Stockholm

Polisen Jönköping, Södermanland, Östergötland
(polisregion Öst)

E-post: registrator.ost@polisen.se
Postadress: Polismyndigheten region Öst, Box 345, 581 03 Linköping

Polisen Dalarna, Värmland, Örebro län
(polisregion Bergslagen)

E-post: registrator.bergslagen@polisen.se
Postadress: Polismyndigheten region Bergslagen, Box 1804, 701 18 Örebro

Polisen Gävleborg, Uppsala län, Västmanland
(polisregion Mitt)

E-post: ansokan.region-mitt@polisen.se
Postadress: Polismyndigheten, Polisregion Mitt, 751 81 Uppsala

Polisen Jämtland, Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland
(polisregion Nord)

E-post: registrator.nord@polisen.se
Postadress: Polismyndigheten region Nord, 901 09 Umeå

Polisen Blekinge, Kalmar län, Kronoberg, Skåne
(polisregion Syd)

E-post: registrator.syd@polisen.se
Postadress: Polismyndigheten region Syd, 205 90 Malmö

Polisen Halland, Västra Götaland
(polisregion Väst)

E-post: registrator.vast@polisen.se
Postadress: Polismyndigheten, Region Väst, 405 90 Göteborg