Sök
Stäng Meny

Tillfällig införsel av vapen

Om du tillfälligt ska ta med ditt vapen till, eller resa genom Sverige, gäller vissa regler. Tänk på att det vapen du ska ansöka om att föra in måste vara godkänt för jakt eller tävlingsskytte i Sverige.

Ny lagstiftning gällande ljuddämpare i Sverige

Vapenlagen 2 kap.

8 § 2 st. Den som har tillstånd eller rätt att inneha ett visst vapen för skjutning får även utan särskilt tillstånd inneha ljuddämpare som passar till vapnet. 

Lagen träder i kraft 1 juli 2022.

Nordisk medborgare

(Gäller inte Island)
Du som är bosatt i Norge, Finland eller Danmark och där innehar ett permanent innehavstillstånd (vapenlicens), behöver inte ansöka om ett tillfälligt införseltillstånd om du ska besöka Sverige för att jaga eller tävla under en kortare tid än tre månader. Det räcker med att du gör en skjutvapendeklaration via internet hos Tullverket vid in- och utresa till Sverige. Du måste alltid ta med din vapenlicens från ditt hemland eller ett europeiskt skjutvapenpass.

Detta gäller även om du är bosatt i något av de nordiska länderna och där innehar ett permanent innehavstillstånd (vapenlicens), och ska resa genom Sverige till Danmark, Finland eller Norge för tillfällig jakt eller tävling i något av dessa länder.

Medborgare utanför Norden

Du som är inbjuden från annat land för att delta i jakt eller skyttetävling i Sverige måste ansöka om ett införseltillstånd hos polisen för en begränsad tidsperiod.

Du som utländsk tävlingsdeltagare eller jaktgäst ska ansöka om införseltillstånd och betala avgiften i god tid innan den planerade resan. Ta gärna hjälp av den svenska jakt- eller tävlingsvärden vid kontakt med polisen. 

For information in english - Temporary import of weapons to Sweden

Så här ansöker du om tillfällig införsel av vapen

1. En ansökan om tillfällig införsel av vapen skall innehålla följande handlingar:

A. Ett ansökningsformulär för tillfällig införsel.

Det är viktigt att den är fullständigt ifylld. Glöm inte att skriva inbjudarens eller värdens personnummer på formuläret. Spara ner dokumentet på din dator innan du fyller i det digitalt.

Tillfällig införsel av vapen till Sverige PM 553.10, Ansökan (pdf, 1 MB)

Engelska, Tillfällig införsel av vapen till Sverige PM 553.12, Ansökan (pdf, 1 MB)

B. En inbjudan till jakt eller tävling från ansvarig jakt eller tävlingsvärd.

På inbjudan ska endast du som är ansvarig för besöket i Sverige stå som kontaktperson. Du ska fysiskt befinna dig där jakten eller skyttetävlingen ska bedrivas (med kontaktperson avses inte en person som ordnar jaktresor i Sverige).

Jaktvärdar ska använda formuläret "Inbjudan till jakt" vilket ersätter alla övriga eget framtagna inbjudningsdokument.

Formulär - Inbjudan till jakt, 553-13 (pdf, 2 MB)

Tävlingsvärdar ska använda formuläret "Inbjudan till tävling" vilket ersätter alla övriga eget framtagna inbjudningsdokument.

Formulär - Inbjudan till tävling, 553-15 (pdf, 3 MB)

 • Om du själv är ägare av mark med jakträtt i Sverige, behöver vi även en kopia av din lagfart eller annat som styrker ditt ägande och jakträtt i Sverige.
 • Om jaktvärd/ inbjudare (ej bosatt i Sverige) är ägare av mark med jakträtt i Sverige, så behöver vi även en kopia av hans/hennes lagfart eller annat som styrker hans/hennes ägande och jakträtt i Sverige.

C. En inskannad kopia av ditt europeiska skjutvapenpass (gäller EU-medborgare).

Originalhandlingen europeiskt skjutvapenpass ska inte skickas in vid ansökan om införseltillstånd. Om du vill ha uppgifterna införda i ditt skjutvapenpass, besök valfri polisstation i Sverige efter inresa. Ta med giltig id-handling, införseltillståndet och skjutvapenpasset.

För dig som är medborgare i USA eller ett land där man inte utfärdar vapentillstånd/licenser krävs även att du bifogar:

 • En inskannad kopia av ett intyg från jaktvärd eller tävlingsansvarig om din vapenvana och skjutskicklighet.
 • En inskannad kopia av ett intyg från landets lokala polis eller motsvarande, där det framgår att du är laglydig och kan hantera det vapen du vill föra in.

Var noga med att se till att alla väsentliga uppgifter tydligt går att läsa i dina bifogade kopior av originalhandlingarna.

2. Skicka in din ansökan.

Din ansökan om tillfällig införsel av vapen med de obligatoriska ansökningshandlingarna, ska skickas via e-post till:
weapon-arlanda.stockholm@polisen.se

 • Skriv alltid ditt för- och efternamn i mejlets ämnesfält.
 • Skicka endast in en ansökan per person och e-post.
 • Om du har för avsikt att ansöka om tillfällig införsel av vapen för olika ändamål, till exempel jakt och tävlingsskytte samtidigt, så måste du separera dem i två olika ansökningar. Du betalar även en separat ansökningsavgift för varje ändamål som ansökan avser.

3. Betala in ansökningsavgiften.

När polisen tagit emot din ansökan och registrerat den skickar vi ett inbetalningskort med ett unikt OCR-nummer. Utskicket görs till den postadress du angett i ansökan. Polisen påbörjar handläggningen först efter att ansökningsavgiften är betald. Under juni - oktober är det längre handläggningstid. Ansök och betala in ansökningsavgiften i så god tid som möjligt, minst sex veckor före planerad inresa till Sverige. Polisen kan inte garantera några handläggningstider.

OBS! Ett ärende med en för sent inkommen ansökan eller sent inbetald ansökningsavgift, under perioden juni - oktober, kommer endast att handläggas i mån av tid.

Betalning - Ansökningsavgift.
För alla frågor angående din betalning, kontakta Polisens ekonomiavdelning via e-post: ekonomisupport@polisen.se (Uppge ditt ärende eller OCR nummer vid kontakt)

Betalningsinformation - Vapeninförseltillstånd (pdf, 478 kB)

4. Tillstånd utfärdas.

Om inga hinder finns utfärdas ditt tillstånd. Det skickas till den postadress du angett i ansökan.

5. Kom ihåg att deklarera skjutvapen och ammunition till Tullverket.

När du fått ditt införseltillstånd återstår bara att göra en deklaration för skjutvapen och ammunition till Tullverket. Ta med dig blanketten och visa upp hos Tullverket vid inresan.

Tullverkets webbplats

Höjd ansökningsavgift

Från 1 januari 2020 höjdes ansökningsavgiften. Avgiften regleras av avgiftsförordningen (1992:191).

Detta påverkar handläggningstiden

Ansökningar behandlas i den turordning de är mottagna och ansökningsavgiften har betalats in.

 • Skicka inte ansökan mer än en gång.
  Det finns annars risk för att ärendet blir dubbelregistrerat och att ytterligare ett inbetalningskort skickas till din hemadress.
 • Betala inte ansökningsavgiften i förväg.
  Använd endast inbetalningskortet med det unika OCR numret som skickats till din hemadress.
 • Se till att ansökan är komplett.
  Handläggningen blir försenad om någon av de obligatoriska handlingarna saknas (ansökningsformulär, kopia av ditt europeiska skjutvapenpass och inbjudan) eller att inbetalningen av handläggningsavgiften inte görs direkt.
 • Fyll i ansökningsformuläret elektroniskt.
  Det är ofta svårt att läsa och tyda all information i ett handskrivet formulär.
 • Läsbara bifogade handlingar.
  Var noga med att se till att alla väsentliga uppgifter tydligt går att läsa i dina bifogade kopior av originalhandlingarna.