Frågor och svar om tillfällig införsel av vapen

Svar på vanliga frågor om tillfällig införsel av vapen.

Kan jag skicka min ansökan om tillfällig införsel med vanlig post?

En ansökan tillsammans med övriga obligatoriska bilagor skall skickas elektroniskt via e-post till weapon-arlanda.stockholm@polisen.se och ange ditt för- och efternamn i ämnesfältet.

Måste det Europeiska skjutvapenpasset skickas in i original?

Nej, skicka aldrig in originalhandlingar! EU-skjutvapenpasset är en personlig rese/värdehandling som du tillsammans med införseltillståndet ska ha med dig under din resa och vistelse i Sverige.

Får jag ta med mig någon annan persons vapen till Sverige?

Nej, det krävs att du har egen vapenlicens för det vapen du avser föra in till Sverige.

Kan jag ta med ett lånat vapen till Sverige?

Nej, det krävs att du har en egen vapenlicens för det vapen du avser att föra in till Sverige från ett annat land, alltså inte lånelicens från vapenhandlare eller liknande. Du måste på begäran alltid kunna visa upp din personliga vapenlicens och EU skjutvapenpass tillsammans med det aktuella vapnet, för Tull eller Polis vid kontroll i samband med in eller utresa samt under din vistelse i Sverige.

Vad gäller vid införsel av icke licenspliktig ljuddämpare från Norge, Finland och Danmark?

Med anledning av att man i Sverige kräver licens på ljuddämpare till skillnad från i Norge, Finland och Danmark, så behöver man ansöka om tillstånd för införsel av själva ljuddämparen vid inresa till Sverige. Ansökningsförfarandet är då detsamma som för en icke nordisk medborgare, se länkar:

Tillfällig införsel av ljuddämpare från Norge, Finland och Danmark

Temporary import of silencer to Sweden from Norway, Finland and Denmark

Vart skall jag vända mig med frågor angående min inbetalning av ansökningsavgiften?

Vid frågor angående din betalning, kontakta Polisens ekonomiavdelning via e-post: pac-ekonomi.rps@polisen.se (Uppge ditt ärende eller OCR nummer vid kontakt)

Vad gäller om jag vill föra in ett vapen för annat ändamål än för jakt och tävlingsskytte?

Vapengruppen Arlanda hanterar enbart tillfällig införsel av vapen för jakt och tävlingsskytte i Sverige. Om du har för avsikt att föra in ett vapen för annat ändamål än jakt och tävlingsskytte, skall du vända dig till en vapenhandläggare lokalt i det polisområde där du har för avsikt att resa in med vapnet

Vad gäller om jag vill föra in ett vapen permanent i Sverige?

Vapengruppen Arlanda hanterar enbart tillfällig införsel av vapen för jakt och tävlingsskytte i Sverige. Om du har för avsikt att föra in ett vapen permanent i Sverige, ska du vända dig till en vapenhandläggare i polisområdet lokalt där du har för avsikt att bosätta dig.

Får man föra in vapen enbart för träningsskytte?

Nej, tillfällig införsel av vapen i Sverige, gäller endast för ändamålen jakt och tävlingsskytte. All annan form av införsel hanteras av vapenhandläggare lokalt i det polisområdet där du har för avsikt att resa in med vapnet.

Får man jaga vad, var och när som helst i Sverige?

Nej, jakt får endast bedrivas på de djur, områden och tidsperioder som enligt svensk lagstiftning är tillåtet. För mer information om de regler som styr jakten i Sverige, se dessa länkar:

Naturvårdsverkets webbplats

Länsstyrelsens webbplats

Jägareförbundets webbplats

Tar ni hänsyn till tidigare ansökningar vid er bedömning om nytt införseltillstånd?

Nej, varje ansökan om införsel är unik och vi tittar inte igenom tidigare ansökningar eller beslut.

Får jag lämna mina vapen i Sverige om jag har tillfälligt införseltillstånd?

Nej, när det gäller tillfälligt införseltillstånd av vapen, så skall vapnen vid resa in och ur Sverige följa med innehavaren, annars krävs Svensk vapenlicens! Tillfällig införsel av vapen är just en "tillfällig införsel" för ändamålet jakt eller tävling, den är inte avsedd till att vara en mer permanent lösning.