Sök

Information till dig som är jaktvärd

För att på bästa sätt underlätta handläggningen vid ansökan om införseltillstånd vid jakt i Sverige, finns det några saker du som jaktvärd behöver känna till.

Vi vill öka förståelsen vad det gäller handläggning och ansökningsförfarande, för både dig och dina jaktgäster. Vi hoppas kunna öka antalet korrekt ifyllda ansökningar och därmed korta ner handläggningstiderna. Det ger i sin tur en förbättrad service gentemot sökanden. Din hjälp och förståelse är därför värdefull.

Ansök i god tid

Med hjälp av dig som jaktvärd vill vi inom polisen förmå sökanden att skicka in sina ansökningshandlingar i god tid, det vill säga så snart de har möjlighet och har bokat sin jaktresa. Då sprids ärendena ut över tid och kan lätta något på "trycket" under de mest belastade månaderna från juni till oktober.

Betala in avgiften

Polisen påbörjar handläggningen först efter att ansökningsavgiften är betald. Under juni - oktober är det längre handläggningstid. Se till att sökanden ansöker och betalar in avgiften i så god tid som möjligt, minst 6 veckor före planerad inresa till Sverige. Inbetalningar har ofta registrerats väldigt kort tid innan inresedatum och då har tillståndet inte hunnit handläggas och utfärdats i tid. Tipsa gärna sökanden om att betala in avgiften så fort de fått inbetalningsavin.

Polisen har inte möjlighet att sammanställa OCR-nummer

Vi får ofta förfrågan om att maila listsammanställningar med OCR-nummer till jaktvärdar, då dessa ska stå för betalningen av avgiften. Jaktvärd och inbjuden gäst måste istället själva komma överens om hur och av vem betalningen ska ske. Vi kan inte agera mellanhand och göra listutskick med OCR-nummer. Av erfarenhet vet vi att ärenden lätt hamnar i ett läge där ingen betalning kommer in och införseltillståndet därför inte hinner handläggas, utfärdas och skickas i tid.

Mer information om inbetalning av ansökningsavgift:

Betalningsinformation - Vapeninförseltillstånd (pdf, 478 kB)

Skicka ansökan elektroniskt

Alla ansökningshandlingar ska fyllas i och skickas elektroniskt. Det är ofta svårt att läsa och tyda all information i ett handskrivet formulär.

 • Använd alltid ansökningsblankett 553.10. och formuläret inbjudan till jakt 553-13.
 • Scanna dokument såsom Europeiskt skjutvapenpass och bifoga detta tillsammans med övriga ansökningshandlingar
 • Var noga med att se till att alla väsentliga uppgifter tydligt går att läsa i dina bifogade kopior av originalhandlingarna.

Ansökningsblankett

Tillfällig införsel av vapen till Sverige PM 553.10, Ansökan (pdf, 1 MB)

Spara ner dokumentet på din dator innan du fyller i det digitalt.

Skicka ansökningshandlingarna med e-post till:

weapon-arlanda.stockholm@polisen.se

OBS! Skicka endast in en ansökan per person och e-post meddelande.

Europeiskt skjutvapenpass

Originalhandlingen Europeiskt skjutvapenpass ska inte skickas in vid ansökan om införseltillstånd. Den ska istället skannas och skickas in elektroniskt med övriga ansökningshandlingar.

Inbjudare till jakt/kontaktperson

I formuläret Inbjudan till jakt ska endast den person som är ansvarig för besöket stå som kontaktperson. Det ska vara en person som "fysiskt" befinner sig där jakten ska bedrivas, alltså inte den som till exempel anordnar jaktresor i Sverige från utlandet och själv inte är närvarande vid besöket.

Det händer ofta att hänvisning sker till flera olika personer, som till exempel inbjudare, markägare, jaktansvarig eller annan person som agerar mellanhand i kontakten med polisen. Detta gör att hanteringen blir krånglig och tidskrävande och det finns ingen tydligt utsedd ansvarig kontaktperson som polisen kan nå vid behov.

Uppgifter i inbjudan till jakt

En skriftlig inbjudan till jakt ska göras i formuläret Inbjudan till jakt och bland annat innehålla följande uppgifter om ansvarig jaktvärd och själva jakten.

 • Jaktvärdens:
  - Namn
  - Personnummer
  - Adress
  - Telefonnummer
 • Om aktuellt, tillhörighet i jaktlag, VVO eller liknande.
 • Vem inbjudan avser (namn på inbjuden person).
 • Var jakten ska bedrivas och vilken typ av jakt det gäller.
 • Under vilken tidsperiod jakten ska bedrivas och inbjudan avser.

Utöver detta ska jaktvärden på begäran kunna styrka hans/hennes egen rätt till jakt och därmed rätten att bjuda in utländska jägare för jakt i det aktuella området.

Jaktvärden är även ansvarig för att jakten kommer att bedrivas enligt de aktuella lagar och regler som gäller för vapen och jakt i Sverige.

Formulär

Inbjudan till jakt, PM 553-13 (pdf, 2 MB)

Spara ner dokumentet på din dator innan du fyller i det digitalt.

Vapen ska vara godkända i Sverige

Du som jaktvärd bör se till att den/de gäster du bjuder in för jakt endast ansöker om införsel av vapen som är godkända för jakt enligt svensk lagstiftning och Naturvårdsverkets regler. På så sätt slipper vi onödiga avslag på inkomna ansökningar och därmed utdragna handläggningstider.

Personnummer på inbjudare/jaktvärd

Polisen gör alltid en registerslagning på inbjudare/jaktvärd för att förhindra att personer som bjuder in till jakt inte själva förekommer i ärenden som vapenbrott eller liknande. Uppge därför alltid ditt personnummer i sökandens ansökningshandling och inbjudan.