Sök

Polisen är en del av det civila försvaret

Totalförsvaret består av militärt försvar och civilt försvar. Polismyndigheten är en del av det civila försvaret. Målen för det civila försvaret är att värna civilbefolkningen, säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna och stötta Försvarsmakten.

Vid höjd beredskap ska Polismyndigheten och övriga beredskapsmyndigheter i första hand fokusera sin verksamhet på uppgifter som har betydelse för totalförsvaret. Om det är möjligt ska den fredstida verksamheten upprätthållas i normal omfattning.

Polismyndighetens uppgifter vid höjd beredskap och krig består bland annat i att fortsätta upprätthålla allmän ordning och säkerhet. Vid höjd beredskap kommer dock vissa omprioriteringar behöva göras för att rikta insatser mot till exempel

  • bevakning av skyddsobjekt
  • stödja Försvarsmaktens mobilisering med trafikdirigering och bevakning
  • utrymning och avspärrning
  • plundring och upplopp.

Polismyndigheten har också en viktig och omfattande del i gränsövervakningen. Andra uppgifter som tillkommer vid höjd beredskap är utredning av brott mot ransonerings- och regleringsbestämmelser som kan träda i kraft vid höjd beredskap samt handräckning vid uttag av egendom eller tjänster för totalförsvarets behov.