Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Trygg i butik - polisens arbete

Trygg i butik är en brottsförebyggande och trygghetsskapande metod som syftar till att skapa en närmare samverkan och dialog mellan näringsidkare och polis för ett effektivare brottsförebyggande arbete.

polis och butiksinnehavare står och pratar i matbutik.

Detta är målen med metoden

 • Butikspersonal och väktare tänker och arbetar brottsförebyggande.
 • Förebygga stölder ur butik.
 • Ökad trygghet för butikspersonalen.
 • Ett minskat svinn för butikerna.

Ett förebyggande arbetssätt frigör resurser så att såväl säkerhetspersonal som
polis kan vara mer närvarande och synlig för medborgarna.

Polisens uppgift

 • Arbeta brottsförebyggande mot uppkomna problem/fokusområdena.
 • Lagföra personer som gripits.
 • Informera om brottsförebyggande åtgärder.

Näringsidkarnas uppgift

 • Arbeta aktivt med det brottsförebyggande arbetet i sina butiker.
 • Ställa krav på säkerhetspersonalen att arbeta brottsförebyggande.

Dialogen mellan polis och butikerna inriktas på åtgärder för att minska risken för stölder men också för att personalen ska känna sig tryggare i arbetet. Genom att förebygga stölder kan otrygga situationer som uppstår när man ingriper mot ett fullbordat brott undvikas.

Viktiga brottsförebyggande åtgärder i butiken

 • Butikspersonal som bemöter kunderna proaktivt genom att visa att de är uppmärksamma på vad som händer i butiken och kommunicera med kunderna t.ex. genom att söka ögonkontakt, säga hej, samtala om hur man vill att kunden gör i butiken t.ex. lägga varorna i en kundkorg.
 • Uniformerade väktare som arbetar brottsförebyggande.
 • Placering av stöldbegärligt gods på platser med uppsikt.
 • Butikens utformning, skyltning, placering av kassor och larmbågar.

Uppföljning som polisen ansvarar för

 • Polisiär resurs/butik avseende stöld/ringa stöld.
 • Antal stölder/ringa stölder per butik.
 • Övriga brottstyper i området.

Uppföljning som näringsidkarna ansvarar för

 • Typ av ingripanden av säkerhetspersonal
 • Trygghetsmätning butikspersonal.
 • Butikens svinn för externa stölder.
Till toppen