Sök
Stäng Meny

Trygg i butik - polisens arbete

Trygg i butik är en metod för att förebygga stölder i butiker.

Polis, väktare och butikspersonal i dialog i en butik.

Syftet med metoden är ett effektivare brottsförebyggande arbete genom samverkan och dialog mellan näringsidkare och polis. Dialogen mellan polis och butiker inriktas på åtgärder för att minska risken för stölder men också för att personalen ska känna sig tryggare i arbetet. Genom att förebygga stölder kan otrygga situationer som uppstår när man ingriper mot ett fullbordat brott undvikas.

Mål med metoden

 • Förebygga stölder ur butik.
 • Ökad trygghet för butikspersonalen.
 • Butikspersonal och väktare tänker och arbetar brottsförebyggande.
 • Ett minskat svinn för butikerna.

Polisens uppgift

 • Arbeta brottsförebyggande mot uppkomna problem/fokusområdena.
 • Lagföra personer som gripits.
 • Informera om brottsförebyggande åtgärder.

Näringsidkarnas uppgift

 • Arbeta aktivt med det brottsförebyggande arbetet i sina butiker.
 • Ställa krav på säkerhetspersonalen att arbeta brottsförebyggande.

Viktiga brottsförebyggande åtgärder i butiken

 • Butikspersonal som möter kunderna proaktivt genom att visa att de är uppmärksamma på vad som händer i butiken och kommunicera med kunderna till exempel genom att söka ögonkontakt, säga hej, samtala om hur man vill att kunden gör i butiken till exempel lägga varorna i en kundkorg.
 • Uniformerade väktare som arbetar brottsförebyggande.
 • Placering av stöldbegärligt gods på platser med uppsikt.
 • Butikens utformning, skyltning, placering av kassor och larmbågar.

Uppföljning som polisen ansvarar för

 • Polisiär resurs/butik avseende stöld/ringa stöld.
 • Antal stölder/ringa stölder per butik.
 • Övriga brottstyper i området.

Uppföljning som näringsidkarna ansvarar för

 • Typ av ingripanden av säkerhetspersonal
 • Trygghetsmätning butikspersonal.
 • Butikens svinn för externa stölder.