Sök

Trygg i butik – polisens arbete

Trygg i butik är en metod för att förebygga stölder i butiker.

Polis, väktare och butikspersonal i dialog i en butik.

Trygg i butik handlar om att polis och butiker samverkar för att förebygga stölder ur butik. Arbetet är inriktad på åtgärder som minskar risken för stöld och ökar tryggheten för butikspersonalen.

Genom att förebygga stölder kan otrygga situationer som uppstår när man ingriper mot ett fullbordat brott undvikas.

Mål med metoden

 • Förebygga stölder ur butik.
 • Ökad trygghet för butikspersonalen.
 • Butikspersonal och väktare tänker och arbetar brottsförebyggande.
 • Ett minskat svinn för butikerna.

Polisens uppgift

 • Arbeta brottsförebyggande mot uppkomna problem och fokusområden.
 • Lagföra personer som gripits.
 • Informera om brottsförebyggande åtgärder.

Näringsidkarnas uppgift

 • Arbeta aktivt med det brottsförebyggande arbetet i sina butiker.
 • Ställa krav på säkerhetspersonalen att arbeta brottsförebyggande.

Viktiga brottsförebyggande åtgärder i butiken

 • Butikspersonal som möter kunderna proaktivt genom att visa att de är uppmärksamma på vad som händer i butiken och kommunicerar med kunderna. Till exempel genom att söka ögonkontakt, säga hej, samtala om hur man vill att kunden gör i butiken, som till exempel lägga varorna i en kundkorg.
 • Uniformerade väktare som arbetar brottsförebyggande.
 • Placering av stöldbegärligt gods på platser med uppsikt.
 • Butikens utformning, skyltning, placering av kassor och larmbågar.

Uppföljning som polisen ansvarar för

 • Polisresurser per butik vid stöld eller ringa stöld.
 • Antal stölder eller ringa stölder per butik.
 • Övriga brottstyper i området.

Uppföljning som näringsidkarna ansvarar för

 • Typ av ingripanden av säkerhetspersonal
 • Trygghetsmätning butikspersonal.
 • Butikens svinn för externa stölder.