Sök

Ungdomar i Botkyrka lär känna personerna bakom uniformen – PAR-konceptet

I region Stockholms PAR-koncept (PAR = polisen, ambulansen, räddningstjänsten) bygger polisen, ambulansen och räddningstjänsten tillsammans broar med Botkyrkas elever i årskurs åtta.

Polis, ambulanspersonal och räddningstjänst träffar två unga män.

PAR-projektet innebär att stärka relationen mellan ungdomar och blåljuspersonal. Bild: Polismyndigheten

PAR-konceptets mål är att skapa förståelse hos unga kring polisens, ambulansens och räddningstjänstens uppdrag i samhället. Vid dessa möten bjuds elever in till brandstationen i Tumba. De delas in i tre grupper och träffade i tur och ordning de respektive blåljusverksamheterna, som genom rollspel, dialog och nyfikna frågor lär de känna varandra.

Attrahera lokala ungdomar

Ett annat viktigt mål med mötet är att skapa ett intresse för framtida rekryteringar, att attrahera lokala ungdomar till blåljusyrken och att få dem att bli förebilder för andra ungdomar i sitt område.

– PAR-konceptet är ett långsiktigt relationsbyggande och brottsförebyggande arbete, där ungdomar får lära känna personerna bakom uniformen, säger Martin Lazar, kommunpolis och initiativtagare till PAR-konceptet i lokalpolisområde Botkyrka.

Det som började som ett brottsförebyggande projekt i liten skala i Botkyrka har med tiden genom erfarenhet och evidens förfinats och utökats till att omfatta hela kommunen. Tanken är att nå framgång i ett relationsstärkande brottsförebyggande arbete genom att nå ungdomarna innan de blir straffmyndiga vid 15 års ålder.

Fakta PAR-konceptet:

Målgrupp:

Åttondeklasser i 18 skolor i Botkyrka kommun, totalt ca 1000 elever/år. 18 tillfällen/år med 30-100 elever/möte. Anledningen till att det är åttonde klasser är att de vid 15 års ålder blir straffmyndiga.

Mål:

PAR-konceptet har utvecklats i lokalpolisområde Botkyrka och syftar till att bygga och stärka relationen mellan ungdomar och blåljuspersonal på lokal nivå. Ett annat viktigt mål är att skapa ett intresse för framtida rekryteringar, att attrahera lokala ungdomar till blåljusyrken och att få dem att bli förebilder för andra ungdomar i sitt område. Det yttersta målet med konceptet är att alla unga i landet ska få möta blåljuspersonal innan de blir straffmyndiga.

Bakgrund:

PAR-konceptet från 2017 har utvecklats i lokalpolisområde Botkyrka och syftar till att bygga och stärka relationen mellan ungdomar och blåljuspersonal (PAR = polis, ambulans och räddningstjänst). På många håll i landet finns det, bland ungdomar, en låg tillit och ett fysiskt motstånd mot myndigheter, särskilt blåljusverksamheter.  Det visar sig ofta i form av stenkastning, laserskjutning, skadegörelse på fordon och att polisen ibland hindras i sin myndighetsutövning på plats.

För att motverka och förändra ungas bild av polisen vill man genom PAR-möten ge dem möjlighet att lära känna personerna bakom uniformerna och skapa en större förståelse för varför polisen ibland är på plats i deras område. Polisen behöver också förstå hur ungdomarna tänker och lära sig om deras förutsättningar.