Ansök om stöd till verksamhet för avhoppare

Verksamheter som ansöker om det statliga stödet bör främst använda det för att utveckla och intensifiera arbetet med att få individer att lämna kriminella organisationer och nätverk.

Behöriga att söka det statliga verksamhetsstödet till så kallade avhoppare är kommunala förvaltningar. För att en ansökan ska behandlas måste det finnas en samverkan med den regionala avhopparsamordnaren inom polisen.

Läs om särskilt tilldelat medel för verksamhet för avhoppare 
Ansökan ska bland annat innehåll metod, inbegripet förslag på individuell handlingsplan för som längst sex månader.

Blankett - ansök om särskilt tilldelat medel för avhopparverksamhet 

Blankett - ansök om särskilt tilldelat medel för avhopparverksamhet
Skriv ut 

Skicka ansökan till registrator.kansli@polisen.se fortlöpande då behov av verksamhetsstöd till avhopparverksamhet finns.

Till toppen