Ansök om stöd till verksamhet för avhoppare

Polismyndigheten har i regleringsbrevet 2022 fått i uppdrag att besluta om medel till organisationer som hjälper personer att lämna kriminella gäng, så kallad avhopparverksamhet.

Avhopparverksamhet för 2022

Ansökan för kommuner

Kommuner som ansöker om det statliga stödet ska använda det till stöd i enskilda avhopparärenden. Medlen får fördelas till etablerade organisationer om kommunen väljer att ta hjälp av en sådan.

Ansökningarna kan skickas in under våren mellan 10 maj – 31 maj 2022 samt mellan 1 oktober – 31 oktober 2022. Se särskilda villkor för ansökan.

Ansökan om medel från Polismyndigheten för stöd till avhopparverksamheten (kommun) (för dator)

Villkor för statliga medel från Polismyndigheten till kommuner för avhopparärenden

Skicka ansökningsblanketten, utlåtande från Polismyndigheten samt eventuella ytterligare bilagor till registrator.kansli@polisen.se 

Vill du skicka din blankett med post skickar du den till:

Polismyndigheten
102 26 Stockholm

Relaterad information