Sök
Stäng Meny

Kommuner kan ansöka om stöd till avhopparverksamhet

Kommuner som ansöker om det statliga stödet ska använda det till stöd i enskilda avhopparärenden. Medlen får fördelas till etablerade organisationer om kommunen väljer att ta hjälp av en sådan.

Sista dag för att söka statliga medel för 2023 var 15 september. Polismyndigheten kommer under nästa år att öppna upp ny ansökningsperiod. Mer information om detta kommer i början av 2024. 

Avhoppare | Polismyndigheten