Ansök om stöd till verksamhet för avhoppare

Kommuner som ansöker om det statliga stödet ska använda det till stöd i enskilda avhopparärenden. Medlen får fördelas till etablerade organisationer om kommunen väljer att ta hjälp av en sådan.

För att en ansökan ska behandlas krävs det att:

  1. Individen uppfyller Polismyndighetens definition av avhoppare samt uppfyller myndighetens kriterier och villkor.
  2. Den sökande kommunen har kontakt med den regionala avhopparsamordnaren vid polisen samt lokalpolisområdet. Kontakten med den regionala samordnaren kan ske via lokalpolisområdet.

Avhopparverksamhet för 2021

Ansökningstiden för statliga medel till avhopparverksamhet för 2021 har ännu inte öppnat. Mer information kommer inom kort.

Så ansöker du

I PM:et nedan hittar du mer utförlig information kring hur ansökan går till. Gör din ansökan via digital eller utskriftsbar blankett. 

PM - Särskilt tilldelade medel avseende avhopparverksamhet 2020

Ansök om särskilt tilldelat medel för avhopparverksamhet (digital blankett)

Ansök om särskilt tilldelat medel för avhopparverksamhet (utskriftsbar blankett)

Skicka ansökan till registrator.kansli@polisen.se när det finns behov av stöd till ett avhopparärende. Vill du skicka din blankett med post skickar du den till:

Polismyndigheten
Box 12256
102 26 Stockholm

Relaterad information