Ansök om stöd till verksamhet för avhoppare

Polismyndigheten har i regleringsbrevet 2021 fått i uppdrag att besluta om medel till organisationer som hjälper personer att lämna kriminella gäng, så kallad avhopparverksamhet.

Avhopparverksamhet för 2021

Ansökan för organisationer

Organisationer som arbetar med avhopparverksamhet kan ansöka om verksamhetsbidrag till och med den 30 april 2021. Se särskilda villkor för ansökan.

Ansökan om medel från Polismyndigheten för stöd till avhopparverksamheten (organisation) (för dator) Villkor för verksamhetsbidrag från Polismyndigheten till avhopparverksamhet

Ansökan för kommuner

Kommuner som ansöker om det statliga stödet ska använda det till stöd i enskilda avhopparärenden. Medlen får fördelas till etablerade organisationer om kommunen väljer att ta hjälp av en sådan.

Ansökningarna hanteras löpande men sista ansökningsdag för bidrag kopplad till enskild individ är den 16 november 2021. Se särskilda villkor för ansökan.

Ansökan om medel från Polismyndigheten för stöd till avhopparverksamheten (kommun) (för dator) Villkor för statliga medel från Polismyndigheten till kommuner för avhopparärenden

Alla blanketter

Skicka ansökningsblanketten och bilagor till registrator.kansli@polisen.se. Vill du skicka din blankett med post skickar du den till:

Polismyndigheten
102 26 Stockholm

Relaterad information