Ansök om stöd till verksamhet för avhoppare

Polismyndigheten har i regleringsbrevet 2023 fått i uppdrag att besluta om medel till avhopparverksamhet.

Kommuner som ansöker om det statliga stödet ska använda det till stöd i enskilda avhopparärenden. Medlen får fördelas till etablerade organisationer om kommunen väljer att ta hjälp av en sådan.

Avhopparverksamhet för 2023

Ansökan för kommuner

Ansökningarna kan skickas in under mellan den 1 maj och 15 september 2023. Se särskilda villkor för ansökan.

Ansökan om medel från Polismyndigheten för stöd till avhopparverksamheten (kommun) (för dator)

Exempelansökan

Villkor för statliga medel från Polismyndigheten till kommuner för avhopparärenden

Avhoppare | Polismyndigheten