Sök

Kommuner kan ansöka om stöd till avhopparverksamhet

Kommuner som ansöker om det statliga stödet ska använda det till stöd i enskilda avhopparärenden. Medlen får fördelas till etablerade organisationer om kommunen väljer att ta hjälp av en sådan.

Ansökningsperioden för 2024 är öppen 1 mars – 31 maj.  

Nedan finns länkar till ansökningsblanketten och till de villkor som gäller för statliga medel. Se exempelansökan för vägledning i vilken information som behöver finnas med i ansökan för att den ska bli godkänd.

Välkomna med ansökan till registrator.kansli@polisen.se

Avhoppare | Polismyndigheten