Enkät PAR 2023 - Efter ett besök

3. Hur har din inställning till blåljuspersonalen förändrats efter PAR?
4. Jag skulle kunna tänka mig att arbeta som:
5. Vilket betyg får dagen på brandstationen som helhet?

Slå på JavaScript

Du verkar inte tillåta att JavaScript används i din webbläsare. För att kunna använda alla funktioner på webbplatsen behöver du tillåta att JavaScript används i webbläsaren.

Så hanterar vi ditt svar

Polismyndigheten hanterar ditt svar helt anonymt så länge du inte själv anger ditt namn eller några kontaktuppgifter. Eventuella personuppgifter behandlas i enlighet med EU:s dataskyddsförordning och annan tillämplig lagstiftning. Av tekniska skäl loggas din IP-adress.